Kik vagyunk?

A hegyet, melyen e pillanatban négy ország osztozik, az emberiség bölcsőjeként tartja számon a világ. A bibliai teremtéstörténet szerint ennek a hegynek a tetején ért földet a vízözön után Noé bárkája, és innen szabadultak ki az állatok és emberek, hogy újra birtokba vegyék a lakható földet. Az Ararát ezért mindmáig az újrakezdhető élet jelképe.

Az újrakezdés teológiai értelemben az idővel való kapcsolatunkra ablakot nyitó áldás. A lélektanban a lelki egészséghez nélkülözhetetlen, megújuló lehetőség. Az antropocén egyre gyakrabban jelentkező ökológiai katasztrófáinak korában az újrakezdés még mindig a jövő elhagyott és kikerülhetetlen útja, ahol néhány ember felismerésén és következetességük várható társadalmi hatásán múlik az ember ma még ismert körülményeinek fennmaradása.

Az Ararát munkacsoportot azért hívta életre a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 2008. őszén, hogy a teremtett világ jelenlegi állapotát reálisan felmérő emberekkel és társadalmi szereplőkkel együttműködve, értelmes és következetes válaszokat keressen a minden ember felelősségét érintő kérdésekre és jelenségekre.

2019. márciusában a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma az Ararát teremtésvédelmi munkaág elindítása mellett döntött annak reménységeként, hogy a teremtett világgal felelősen számot vető magatartás az egyház mindennapi gyakorlatává válik.

“Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is … Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5Móz 30)Fabiny Tamás elnök-püspök az evangélikus egyház ökológiai felelősségéről