Season of Creation 2022 imádság

Fotó: Magyari Márton

Mindenek Teremtője, 

Szeretetközösségedből áradt ki Igéd, hogy megteremtse az élet szimfóniáját, amely a te dicséretedet zengi. 

Szent bölcsességed által teremtetted a Földet, hogy az a teremtmények sokféleségét hozza létre, akik létezésükben téged dicsérnek. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. 

Te hívtad meg az embereket, hogy műveljék és őrizzék kertedet. Te helyeztél minket a megfelelő kapcsolatba minden egyes teremtménnyel, hogy meghallgathassuk hangjukat, és megtanulhassuk, hogyan őrizzük meg az élet feltételeit. De mi önmagunkba fordulunk. 

Befogjuk a fülünket teremtménytársaink tanácsai előtt. Nem hallgatjuk meg a szegények kiáltását és a legkiszolgáltatottabbak szükségleteit. Elnyomjuk azoknak a hangját, akik a Földről való gondoskodásra tanító hagyományokat őrzik. Becsukjuk a fülünket a Te teremtő, békéltető és fenntartó Igéd előtt, amely a Szentíráson keresztül szólít minket. 

Megrendülve siratjuk azoknak a társainknak, a fajoknak és élőhelyeiknek elvesztését, melyek soha többé nem fognak megszólalni. Gyászoljuk az emberi kultúrák elvesztését, a kiszorított, tönkretett, elpusztított életekkel és életfeltételekkel együtt. A teremtés kiált, amikor az erdők fái ropognak és az állatok menekülnek az igazságtalanság tüzétől, amelyet mi gyújtottunk meg azzal, hogy nem vagyunk hajlandóak meghallani a szólítást. 

A Teremtés ünnepének ebben az időszakában azért imádkozunk, hogy hívj minket Lelked megtartó tüzével, amint azt az égő csipkebokorból tetted. Lehelj ránk. Nyisd meg a fülünket és mozdítsd meg a szívünket. Hozz ki bennünket magunkbafordulásunkból. Taníts minket arra, hogy szemléljük teremtésedet, és figyeljünk minden teremtmény hangjára, amely a te dicsőségedet hirdeti. Mert “a hit hallásból fakad”. 

Adj nekünk új szívet, hogy meghalljuk a Föld színének megújítására tett ígéreted jó hírét. Világosíts meg minket kegyelmeddel, hogy Krisztus útját kövessük, amikor tanulunk könnyű léptekkel járni ezen a szent földön. Tölts el minket reménnyel, hogy az igazságtalanság tüzét kioltsa a Te gyógyító szereteted fénye, amely fenntartja közös otthonunkat. 

Jézus Krisztusnak nevében, aki azért jött, hogy evangéliumot hirdessen minden teremtménynek.  

Ámen.

***

2022 Season of Creation Prayer

Creator of All, 

From your communion of love your Word went forth to create a symphony of life that sings your praise. 

By your Holy Wisdom you made the Earth to bring forth a diversity of creatures who praise you in their being. Day after day they pour forth speech; night after night they reveal knowledge. 

You called human beings to till and keep your garden. You placed us into right relationships with each creature so that we could listen to their voices, and learn how to safeguard the conditions for life. But we turn into ourselves. 

We close our ears to the counsel of our fellow creatures. We fail to listen to the cries of the poor and the needs of the most vulnerable. We silence the voices of those who hold the traditions that teach us to care for the Earth. We close our ears to your creative, reconciling and sustaining Word that calls to us through the Scriptures. 

We lament the loss of our fellow species and their habitats that will never speak again. We grieve the loss of human cultures, along with the lives and livelihoods that have been displaced or perished. Creation cries out as forests crackle, and animals alike flee the fires of injustice that we have lit by our unwillingness to listen. 

In this Season of Creation, we pray that you would call to us, as from the burning bush, with the sustaining fire of your Spirit. Breathe upon us. Open our ears and move our hearts. Turn us from our inward gaze. Teach us to contemplate your creation, and listen for the voice of each creature declaring your glory. For “faith comes from hearing.” 

Give us hearts to listen for the good news of your promise to renew the face of the Earth. Enlighten us with the grace to follow the Way of Christ as we learn to walk lightly upon this holy ground. Fill us with the hope to quench the fires of injustice with the light of your healing love that sustains our common home. 

In the name of the One who came to proclaim good news to all creation, Jesus Christ.  

Amen.


Teremtés hete ökumenikus rendezvények 2022.

Bátorítunk minden közösséget, hogy ossza meg velünk híreit, jó látni egymást és azt tapasztalni, hogy mennyi jó történik körülöttünk!

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is hívjuk a közösségeket, hogy teremtés heti rendezvényeik hírét osszák meg az ökumenikus eseménynaptárba történő regisztrációval. A megosztott eseményekről érkező beszámolókat közzétesszük majd teremtés heti híreinkben is.

A regisztrációs felület itt elérhető.

Teremtés heti rendezvények támogatása – pályázati kiírás 2022.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága kisösszegű pályázatot hirdet teremtés heti rendezvények megvalósításának támogatására.

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2022. évi Teremtés hetén (2022. szeptember 25 – október 2.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről híradás érkezzen országosan.

Támogatást igényelni lehet bármely, a teremtésvédelem szellemiségében megrendezésre kerülő program megvalósításához szükséges eszköz, kellék, szolgáltatás igénybevételére. Lehet például kirándulás útiköltsége, ökumenikus szabadtéri istentisztelet kellékei, közös étkezés alapanyagai, szemléletformáló előadás elődadói díja, környezetjavító tevékenységek eszközei, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagai stb.

A pályázható összeg: 20-70 ezer forint.

A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett „Teremtés heti helyi akciók” közé való előzetes regisztráció:

Teremtés hete 2022. helyi akicó ökumenikus regisztrációja

Pályázók köre:

  • evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek)
  • evangélikus nevelési és oktatási intézmények
  • evangélikus diakóniai intézmények

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázatot benyújtani az alábbi linken, az űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges:

Teremtés hete rendezvények 2022. pályázati űrlap.

Határidő: 2021. szeptember 14. 24:00

A teljes pályázati kiírás itt elérhető:

A Teremtés hete idei kiemelt témája: “Szent ez a hely, ahol állsz – Halld meg a teremtmények hangját”. A teremtés heti segédfüzet és plakát az ökumenikus honlapon elektronikusan is elérhető: Teremtés hete 2022.

Ötleteléshez szeretettel ajánljuk a korábbi évek beszámolóit:

Együtt közös otthonunkért – A R A R Á T (arterm.hu)

Közösségben remény – Teremtés hete 2020. – A R A R Á T (arterm.hu)