Teremtés heti rendezvények 2023.

Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport felhívására regisztrált 2023. évi teremtés heti rendezvények.

Teremtés heti akciót keresel a környezetedben vagy csak érdekel, hogy ki mit csinál ez alkalomból? Böngészd térképünkön az eddigi regisztrációkat és inspirálódj!

Te magad, közösséged is szervez programot a Teremtés hetére? Regisztráljatok: Teremtés heti akciók ökumenikus regisztrációja 2023

Teremtés heti rendezvények támogatása – pályázati kiírás 2023.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága kisösszegű pályázatot hirdet teremtés heti rendezvények megvalósításának támogatására.

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2023. évi Teremtés hetén (2023. szeptember 24 – október 1.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről híradás érkezzen országosan.

Támogatást igényelni lehet bármely, a teremtésvédelem szellemiségében megrendezésre kerülő program megvalósításához szükséges eszköz, kellék, szolgáltatás igénybevételére. Lehet például kirándulás útiköltsége, ökumenikus szabadtéri istentisztelet kellékei, közös étkezés alapanyagai, szemléletformáló előadás elődadói díja, környezetjavító tevékenységek eszközei, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagai stb.

A pályázható összeg: 40-90 ezer forint.

A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett „Teremtés heti helyi akciók” közé való előzetes regisztráció:

Teremtés hete 2023. helyi akció ökumenikus regisztrációja.

Pályázók köre:

  • evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek)
  • evangélikus nevelési és oktatási intézmények
  • evangélikus diakóniai intézmények

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázatot benyújtani az alábbi linken, az űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges:

Teremtés hete rendezvények 2023. – pályázati űrlap

Jelentkezési határidő 2023. szeptember 14., csütörtök 24:00

A teljes pályázati kiírás itt érető el:

A Teremtés hete idei kiemelt témája: “Áradjon az igazság, mint a víz”. Kapcsolódó segédanyagok az ökumenikus honlapon elérhetőek.

A teremtés minden része számít

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte az ECEN, az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat

Az ECEN vezetőségének nyilatkozata a 2023. augusztus 31. – szeptember 3. között Roskildeben tartott Nagygyűlés alapján (Fordította: Kodácsy Tamás, forrás: ecen.org)

Az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network/ECEN) 2023. augusztus 31. és szeptember 3. között a dániai Roskildében tartotta nagygyűlését több mint 80 fő részvételével, akik mintegy 25 különböző ország egyházaiból érkeztek.

Hálásan köszönjük a dániai vendéglátó egyházak szívélyességét és nagylelkű vendégszeretetét, különösen a roskildei Sankt Jørgensbjerg gyülekezet kedvességét. Bátorítást és kihívást jelentettek számunkra a fehéroroszországi és ukrajnai kollégáink különleges beszámolói, akik nehéz helyzetben is hűségesek elhívásukhoz, és szem előtt tartják a teremtésvédelem egyházon belüli és össztársadalmi jelentőségét egyaránt. Reményt adnak egy jobb élethez és hozzájárulnak a béketeremtéshez azáltal, hogy a fenntartható jövőre nevelést kínálnak minden generáció számára az egyházon belül és kívül. Hallottunk remek helyi egyházi programokról Dániában, és láttuk annak jó gyümölcseit, valamint a programvezetők elkötelezettségét, akik megfogalmazták azt is, hogy mennyire fontos tanulni az ECEN-en belül egymástól.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) A teremtés minden része számít” című vitaanyaga adta a konferencia alapját. A dokumentum két része, „A relációs ökoteológia” és „Az európai zöld megállapodástól a zöld gazdaságig” keretezte tanácskozásainkat.

A közgyűlés Máté evangéliumának szavaira reflektált: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13) és „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Az ige emlékeztet minket arra, hogy keresztyénként feladatunk van bolygónk megőrzésében, és hogy gyakorlati módon kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba mind egyházi, mind helyi közösségeink révén. Ezzel példát mutathatunk, és egyben megoszthatjuk jó ötleteinket, hogy előnyösen hassunk a szélesebb társadalomra is.

A fiatalok nagyban hozzájárultak a konferenciánkhoz. Biztatjuk egyházainkat, találjanak módot arra, hogy a fiatalok hallathassák hangjukat, és tegyék lehetővé, hogy befolyásolhassák a döntéseket, valamint törekedjenek arra, hogy a fiatalok is részesei legyenek a jövőbeli ECEN küldöttségeknek.

Teológusok, egyházvezetők, környezeti szakemberek és politikusok hozzászólásaikkal segítették a nagygyűlés tanácskozásait és eredményeit.

Nem kerülheti el figyelmünket, hogy a tűzvész, az árvíz, az éhínség és a migráció problémái egyre sürgetőbbé válnak egész kontinensünkön, ezért mindenképpen olyan emberekre van szükségünk, akik teljesen elkötelezettek társadalmunk megváltoztatásában. Támogatunk és bátorítunk minden egyházat, aki fellép az igazságtalanság ellen, és reményt ad közös jövőnk számára.

A résztvevők örömmel fogadták az Egyházak Világtanácsa (2022), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (2023) közelmúltban lezajlott nagygyűléseinek nyilatkozatait, melyekben mindkét szervezet tagegyházai hangsúlyosan elköteleződtek a teremtésvédelem és a klímaigazságosság mellett.

Látva ezeket az elköteleződéseket, az ECEN nagygyűlés arra kéri az egyházakat, hogy támogassák ezeket a célokat. A tapasztalatok megosztása, a hálózat építése nélkülözhetetlen építőkövek egyházaink cselekvőképességének növeléséhez és fenntartásához. Az ECEN továbbra is az a tér marad, ahol helye van a jó ötletek és gyakorlatok megosztásának és támogatásának, inspirálva szakemberektől, teológusoktól, egyházvezetőktől, és a gyakorlatban tevékenykedő emberektől.

Kérjük az egyházakat, hogy támogassák az ökoteológia, valamint az egyházi ökomenedzsment gyakorlati lépéseinek további fejlesztését és ezek terjesztését. Kérjük, hogy hogy ökumenikus közösségünk szerves részeként támogassák az ECEN-t.

*Az ECEN különböző európai országok egyházainak és keresztyén hívőinek hálózataként a környezeti kérdésekkel kapcsolatos szolgálatot segíti, melyet 1998-ban alapítottak. A nagygyűlés a következő ciklusra megválasztotta öttagú elnökségét, melynek tagjai Corinne Bitaud (Francia Protestáns Egyház), Kilian Dörr (Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház), Henrik Grape (Svéd Egyház), Tamás Kodácsy (Magyarországi Református Egyház) és Stephen Taylor (Anglikán Egyház, Egyesült Királyság).

A Hálózat és a Nagygyűlés további hírei, témái és eredményei elérehtőek angol nyelven az ECEN honlapján:
What’s new | Ecen

Eredeti szöveg: ECEN Assembly 2023 – Assembly Call

15 éves a Teremtés hete

Köszönjük, hogy 15 éve ünnepelhetjük együtt az ökumenikus Teremtés hetét Magyarországon!

Szeretettel kérünk Benneteket, ha a korábbi évekből van egy jó emléketek, képetek, videótok vagy bármi, amit szívesen megosztanátok a teremtés heti ünneplése(i)tekből, akkor küldjétek el nekünk a 15 éves ünneplés alkalmából!

Beküldök teremtés heti emléket.

Isten áldása legyen a közösségeken és minden erőfeszítésen!

Teremtés heti rendezvények regisztrációja 2023.

A korábbi évekhez hasonlóan, az idei évben is hívjuk az egyházi közösségeket, hogy a Teremtés hete alkalmából, 2023. szeptember 24-e és október 1-e között szervezzenek helyi teremtésvédelmi megmozdulásokat!

A teremtett világ megőrzésében nagy szerepük van a helyi közösségeknek. Kis lépésnek tűnő cselekedeteink is sokat számíthatnak környezetünk védelmében. Az egyházi közösségek mintaadóként és értékközvetítőként különösen fontos szerepet játszanak ebben a folyamatban. Szeretnénk arra buzdítani az egyházi közösségeket, hogy ezekben az akciókban működjenek együtt környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel, ezáltal is szélesítve a teremtésvédelmi összefogást. Hiszen a mintaadás és értékközvetítés akkor a leghatékonyabb, ha közösen történik.

Bátorítunk mindenkit, hogy e szerveződő eseményeket, amint körvonalazódnak, jelezzék felénk. A regisztrált eseményeket megjelentetjük honlapunkon (teremtesunnepe.hu) és Facebook-oldalainkon, így más közösségeknek is ötletet, inspirációt adhatunk. Nemcsak a cselekvés fontos, hanem az összefogás is, amelynek egyik módja a kommunikáció: osszuk hát meg együtt annak hírét, ami jó történik közöttünk!

Teremtés heti események, alkalmak regisztrációja ezen a linken érhető el.

Áradjon az igazság, mint a víz!

Teremtés hete 2023. – Elérhető az idei segédanyag

A mai teremtésvédelmi világimanap alkalmából szeretettel adjuk közre a 2023. évi teremtés heti füzet elektronikus változatát. A korábbi évek gyakorlatát követve az idei évben is a nemzetközi Season of Creation tematikáját vette alapul az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport a segédanyag kidolgozásában. A füzet tartalmaz napi elmélkedéseket, imádságokat, jó gyakorlatokat, illusztrációkat, feldolgozást segítő feladatokat, és az év kiemelt témájával, a vízzel kapcsolatos kérdéseket körüljáró tanulmányokat.

Az idei Teremtés hete témáját megalapozó ige Ámósz próféta könyvéből így szól hozzánk: “Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint bővizű patak!” (Ám 5,24)

“Az igazságosság a prófétai képben hasonló a vízhez: nélküle nem létezik jól működő társadalom, ugyanakkor megfoghatatlan, (a törvénnyel szemben) rögzíthetetlen, az emberek kapcsolataiban bontakozik ki folyamatosan, ettől a folyamatszerűségtől pedig nem tudunk elvonatkoztatni, állandó odaadást és odafigyelést, energiát igényel, hogy az áramlás fennmaradjon.

Teremtés heti füzetünkben idén a víz körforgásához kapcsolódó igék szolgálnak a meditációsorozat alapjául. A rövid tematikus tanulmányok bemutatják, miként van jelen mindennapjainkban az élet nélkülözhetetlen feltételeként a víz, milyen törekvésekkel találkozunk a nagy nemzetközi szervezetek munkájában a vizek védelmével kapcsolatban, illetve mi a jelentősége a vizes élőhelyek megőrzésének az élet jelene és jövője szempontjából. A kiadvány az idei évben arra buzdítja olvasóit, hogy gondolkodjanak el a víz és a teremtett létezők közti igazságosságosság összefüggéseinek sokrétűségén, és imádsággal, cselekvéssel és bölcs figyelemmel legyenek résztvevői az ámószi igazság-patak áradásának.” (Részlet Szűcs Kinga bevezetőjéből)

A teremtés hetéhez kapcsolódó elektronikus anyagok elérhetőek alább, illetve az ökumenikus teremtesunnepe.hu oldalon.

Teremtés heti füzet 2023.

Teremtés heti programhoz plakát 2023.

Teremtés heti Facebook oldalborító 2023.