Dr. Széchey Béla emlékére

Széchey Béla 2021. szeptember 26-án a Teremtés hete nyitóistentiszteletét követő szeretetvendégségen a Lánymányosi Ökumenikus Központban
Fotó: Pete Dóra

A 2024. január 23-án, életének 91. évében elhunyt dr. Széchey Béla József sokat tett a magyarországi teremtésvédelemért, annak kialakulásáért és elfogadtatásáért. Tiszteletére Réz-Nagy Zoltán lelkész írásával emlékezünk.

***

Dr. Széchey Béla evangélikus lelkész emlékére /1933-2024/

Első pécsi napomon történt, amikor kezdő segédlelkészként eligazításra vártam a lelkészi hivatalban. Hétfő reggel volt. Egy szép, napsütéses augusztus végi nap. Balikó Zoli bácsi, a pécsi nyugalmazott lelkész bejött az irodába – ez szokása volt, és elújságolta, hogy egy teremtésvédelmi áhítatról jött, melyet Dr. Széchey Béla diakónus lelkész tartott. Homályos emlékeimből megjelent képzeletemben egy torzonborz, szúrós szemű férfi alakja, akit a Hittudományi Egyetem folyosóin hébe-hóba feltűnni láttam. 1992 volt akkor. Sehol nem volt még a keresztény környezetvédelem ügye. Első érzésem az volt, hogy kár, hogy lemaradtam róla. A következő pedig ez: igen, ezt kell csinálni, az ilyen irányú és témájú egyházi megszólalásokban, akciókban én is részt kívánok venni.

Egy év múlva, mint fasori segédlelkész már az ifjúsággal aktívan vettünk részt a Föld Napjára szervezett ökumenikus konferencián. Béla nagyon hálás volt minden ilyen szolgálatért. Ettől kezdve rendszeres résztvevője, majd később szervezője voltam a tudományos konferenciáknak, melyeket idővel az általa alapított „Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend” égisze alatt szerveztünk. Elérte, hogy a Rend meghívót kapjon az ECEN /A Keresztény Környezetvédelmi Hálózat/ éves konferenciáira. Emellett nagy élmény volt, amikor együtt vettünk részt a Michaelsbruderschaft, a „Mihálytestvériség” egyik, Stuttgart mellett, egy kolostorban tartott konferenciáján. Ez a lelkiség állt hozzá egyébként a legközelebb. Itt teljesen otthon érezte magát – lelki értelemben. A napi többszöri imákra, áhítatokra ott a Mihályközösség tagjai között én is mindmáig szívesen emlékszem.

Béla barátom egyik nagy fájdalma az volt, hogy az évtizedek alatt azt látta, hogy sorra zárkóznak fel és nyernek teret bizonyos szervezetek, és benne nem igazán elkötelezett emberek, és húznak hasznot a „környész ügyből.” De úgy volt vele, hogy nekünk akkor is képviselnünk kell a keresztény környezetvédelmet, ha az éppen nem divatos, vagy ha az ateisták nem értik, hogy ez mitől genuin keresztény téma.

Sokszor jártuk végig egy-egy hosszabb beszélgetés során azt, hogyan lehet krisztocentrikus módon megfogalmazni a környezetvédelem lényegét. Nagy jelentőségű volt számára az a felfedezés, hogy az új angol bibliafordításban a Zsid 1,3-ban, ahol magyarul a „hordozza” szó szerepel, annak helyén a „sustain” kifejezés áll, ami a „sustainable”, a fenntarthatóság fogalmában is benne van.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa adott otthont Lágymányoson a Jézus Testvérei Rendnek, és egészen élete utolsó hónapjáig a havi rendszeres rendi alkalmakat megtartotta. Szeretettel őrizzük emlékét.

Réz-Nagy Zoltán lelkész

***

Dr. Széchey Béla József temetésén Péter Zoltán lelkész felolvasásában elhangzott életrajz itt olvasható el: