Hírek-események

Mi van a tudatunkban

Beszámoló a Műveld és őrizd Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi program referenseinek találkozójáról

Klímagyászról beszélgetést kezdeményezni nem kihívásoktól mentes feladat, valahogy ugyanis ez nem tartozik az elfogadott lelki folyamatok sorába. Még a gyakorló környezet- vagy teremtésvédőket is könnyen megosztja ez a téma. Nehéz elfogadni, még nehezebb felvállalni, és foglalkozni vele. A legedzettebbekkel is előfordul, hogy úgy tekintenek rá, mint gyengeségre, a lélek betegségére vagy éppen, mint valamiféle tétlenség okozójára. Míg általánosan elmondható, hogy tisztelettel viseltetünk társaikat gyászoló embertársaink irányába, addig a klímagyász „tárgyát” homály és bizonytalanság fedi, és alanyát könnyen megbélyegzés éri. Pedig vajon nem társunk-e minden teremtmény ebben a világban, és vajon tényleg nincs-e mit gyászolni, ha a környezetünk állapotára tekintünk, kiszámíthatatlanná váló eseményeit, jelenségeit szemléljük? Vajon tényleg gyengeség-e az efelett érzett gyász és tényleg az emberi cselekvés „végállomása-e”? És vajon, ha elfogadjuk a gyásznak ezt a típusát, keresztyén hagyományaink kínálnak-e erre vonatkozó vigasztalást, bátorítást?

A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET)-program Országos Találkozójának ezekkel a határfeszegető kérdésekkel vágtunk neki 2024. április 13-án az Evangélikus Hittudományi Egyetem Teológus Otthonának kápolnájában összegyűlt referensekkel és számos érdeklődővel. Az alkalmat Béres Tamás teológiai tanár és Ararát munkacsoport-tag interaktív áhítata indította és alapozta meg. A 18. Zsoltár meghallgatását követően az összegyűlt közösség minden tagja egy-egy kulcsszót fogalmazott meg, melyeket az igehirdető gondolati ívbe rendezett és ezek mentén formálta a szíveket bátorító igehirdetést.

Az áhítatot követően az összegyűlt kör bemutatkozott egymásnak, mindenki mesélt róla, hogy melyik gyülekezeti közösségből érkezett, és mi történik ezekben a közösségekben a teremtésvédelem szellemiségében. Ebben a körben megtudhattuk, hogy a szemétszedés nem csak a környezetünk megszépítésében segít, de nagyon jó közösségépítő esemény is egyben, hogy különlegesen jó élmény a gyülekezeti alkalmakat néha a szabad ég alatt megtartani, hogy milyen szép a teremtés hetét a testvérgyülekezettel közösen ünnepelni, vagy hogy a gyülekezet kertje lehet madárbarát kert, és arra is hangsúly került, hogy mennyire fontos az emberi jól-lét és az ezzel való foglalkozás, így például egy tematikus házasság hete program is nagyszerű teremtésvédelmi program lehet.*

Közösségi szemétszedés a Csillaghegyi evangélikus gyülekezetben – 2023. 04. 22.

A bemutatkozások után Rácz Katinka, terapeuta szakember foglalkozása következett, melyben a klímagyász és klímaszorongás témájáról hallgattak a jelenlévők bevezető előadást. A részletes fogalommagyarázatból megtudhattuk, hogy a klímagyász folyamatainak leírásánál általában Elisabeth Kübler-Ross gyászelméletének stációit veszik alapul a szakemberek, ilyen formán a gyász – akár dinamikusan változó – szakaszai: a tagadás („ezt nem hiszem el!”), a harag („hogy történhetett meg?!”/ „Miért hagyták?!”), az alkudozás („Mi lett volna, ha…”/„Bárcsak megtettem volna…”), a depresszió (a veszteség realizálódása, mélyszomorúság), és együtt élni a veszteséggel (az önazonosság részévé tenni a cselekvést: „Teszem, amit tudok, ott ahol vagyok, azzal amim van.”) Ezek mellett a szakember felvázolt néhány megküzdési stratégiát (például – a múlt héten Magyarországra látogató – Jem Bendell mélyadaptáció elmélete jó példa az értelem fókuszú stratégiára, de vannak érzelmi fókuszú stratégiák és cselekvés fókuszú stratégiák is), illetve részletesen tárgyalt néhány kifejezetten veszélyeztetett csoportot, mint a serdülőket és a gyerekeket. („Az, hogy nem beszél róla, nem jelenti azt, hogy nem érti vagy nem érdekli.”) A témafelvezetést intenzív beszélgetés követte.

A délutáni részben László Virgil egyetemi oktatónak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetség Tanszék megbízott tanszékvezetőjének a remény újszövetségi értelmezéséről szóló előadásával folytatódott a program. Ennek keretében a résztvevők behatóan megismerkedhettek a remény fogalmának irodalmi, nyelvi, ószövetségi és újszövetségi használatával és értelmezésével. Csokonay verse, a magyar értelmező kéziszótár, néhány popkulturális referencia mint szemléltető eszköz és természetesen az ó- és újszövetségi egzegézis is helyet kaptak az előadásban, hogy elmélyülhessünk a remény fogalmának sokrétűségében. Előadónk az ószövetségi értelmezésből kihangsúlyozta, hogy ezekben a szövegekben az Isten félelme és a remény összekapcsolódnak, illetve annak hatását is ismertette, hogy a Krisztus-esemény milyen következménnyel volt a remény fogalmának újszövetségi megváltozására, például „a már igen, de még nem” állapot feszültségének megteremtésével. Megtudhattuk, hogy az újszövetségi remény nem elvont fogalom, hanem a Krisztusba vetett hitből fakad, és ennek a hitnek, a hit megélésének egy funkciója. A bibliai idézetekben gazdag előadás részletesen kitért az újszövetség hit, remény, szeretet, állhatatosság fogalmainak szoros összekapcsolódására is, és végül megérthettük, hogy a remény nem (emberi) jócselekedeteken alapul, hanem Isten cselekvésén a Jézus Krisztusban, és mint ilyen Isten ajándéka, (és az ő cselekvésén alapszik).

MEET-találkozó, 2024. április 13.

Az előadásokat követően csoportos gyakorlati munka következett, Szűcs Kinga egyetemi oktató és Ararát munkacsoport-tag felvezetésével a társaság két csoportba rendeződve programtervet készített, melyben a korábban hallottakat az ifjúságra koncentráló összgyülekezeti alkalom tervezésére válthatta. Majd az intenzív napot Gáncs Tamás lelkész és Ararát munkacsoport elnök áhítata és útra bocsátó üzenete, áldása zárta.

A napot végig kísérte a jelenlévő közösség folyamatos és lelkes eszmecseréje, és egymás szeretetteljes vendégül látása. Valahol talán mindenki megtapasztalhatta azt a megjegyzésként elhangzó bölcsességet, hogy ezen a területen nincs az ők és mi törésvonala, itt csak mi vagyunk. Mi, a teremtmények közössége, mi, az emberiség, mi, ez a kis lelkes csoportnyi ember. Mindnyájan és együtt egy közös otthonban, egy úton, melynek a végét a bennünk élő remény által ismerjük, de az odavezető utat együtt keressük.

*A gyülekezeti jópéldák forrása: Aszódi, Bécsi kapu téri, Büki, Csillaghegyi, Józsefvárosi, Dunaegyházi, Rákospalotai és Zuglói Evangélikus Gyülekezetek.

MEET-referensek Országos Találkozója

A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET) program egyházunk együttműködési programja, mely közösségeinket támogatja teremtésvédelmi céljaik megvalósításában. A program jelenleg (elsősorban) gyülekezetek csatlakozását várja.
Főoldal | MEET (lutheran.hu)

A most készülő találkozóra a már csatlakozott közösségek képviselőin (MEET-referensek) túl, szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. Amennyiben gyülekezetetek szeretne csatlakozni vagy szeretnétek a programot közelebbről megismerni, invitálunk, hogy vegyetek részt / küldjetek gyülekezeti delegáltat erre a mindenki számára nyitott referensi találkozóra.

A találkozó időpontja: 2024. 04.13., szombat 10.00-16.00

Helyszíne: Evangélikus Hittudományi Egyetem, kollégiumi kápolna (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

A találkozó részletes programja:

10.00 – 10.20 Nyitó áhítat – Béres Tamás

10.20 – 11.15 Köszöntés, bemutatkozások – Koltai Zsuzsi

11-15 – 11.30 kávészünet

11.30 – 13.00 Klímagyász, klímaszorongás – Rácz Katinka

13.00 – 14.00 közös ebéd (batyus szeretetvendégséggel)*

14:00 – 14.45 Az éltető remény: a remény újszövetségi értelmezése – László Virgil

14.45 – 15.00 kávészünet

15.00 – 15.40 Csoportos témafeldolgozás – Szűcs Kinga

15.40 – 16.00 Záró áhítat, úti áldás – Gáncs Tamás

*Kérünk minden résztvevőt, hogy az ebéd utáni “batyus szeretetvendégségéhez” valami (házi) aprósággal készüljetek! Ebédet minden résztvevő számára biztosítunk, de az ebéd utáni “desszertre” szeretnénk, ha egymás vendégei lennénk, lennétek. Bármi elfogadott, amit szívesen ajánlotok fel a többieknek. 🙂

Az ebéd és a program tervezése érdekében kérünk mindenkit, aki részt szeretne venni, hogy szándékotokat 2024. április 5-ig jelezzétek részünkre az alábbi linkeken található, megfelelő űrlap kitöltésével:

Kérjük, amennyiben a találkozóra érdeklődőként regisztrálsz, ezt az űrlapot használd: Érdeklődők regisztrációja.

Kérjük, amennyiben a találkozóra MEET-referensként vagy Ökogyülekezeti tagként regisztrálsz, ezt az űrlapot használd: MEET-referensek és Ökogyülekezeti tagok regisztrációja.

Nyomtatóbarát meghívó és plakát elérhető itt:


Dr. Széchey Béla emlékére

Széchey Béla 2021. szeptember 26-án a Teremtés hete nyitóistentiszteletét követő szeretetvendégségen a Lánymányosi Ökumenikus Központban
Fotó: Pete Dóra

A 2024. január 23-án, életének 91. évében elhunyt dr. Széchey Béla József sokat tett a magyarországi teremtésvédelemért, annak kialakulásáért és elfogadtatásáért. Tiszteletére Réz-Nagy Zoltán lelkész írásával emlékezünk.

***

Dr. Széchey Béla evangélikus lelkész emlékére /1933-2024/

Első pécsi napomon történt, amikor kezdő segédlelkészként eligazításra vártam a lelkészi hivatalban. Hétfő reggel volt. Egy szép, napsütéses augusztus végi nap. Balikó Zoli bácsi, a pécsi nyugalmazott lelkész bejött az irodába – ez szokása volt, és elújságolta, hogy egy teremtésvédelmi áhítatról jött, melyet Dr. Széchey Béla diakónus lelkész tartott. Homályos emlékeimből megjelent képzeletemben egy torzonborz, szúrós szemű férfi alakja, akit a Hittudományi Egyetem folyosóin hébe-hóba feltűnni láttam. 1992 volt akkor. Sehol nem volt még a keresztény környezetvédelem ügye. Első érzésem az volt, hogy kár, hogy lemaradtam róla. A következő pedig ez: igen, ezt kell csinálni, az ilyen irányú és témájú egyházi megszólalásokban, akciókban én is részt kívánok venni.

Egy év múlva, mint fasori segédlelkész már az ifjúsággal aktívan vettünk részt a Föld Napjára szervezett ökumenikus konferencián. Béla nagyon hálás volt minden ilyen szolgálatért. Ettől kezdve rendszeres résztvevője, majd később szervezője voltam a tudományos konferenciáknak, melyeket idővel az általa alapított „Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend” égisze alatt szerveztünk. Elérte, hogy a Rend meghívót kapjon az ECEN /A Keresztény Környezetvédelmi Hálózat/ éves konferenciáira. Emellett nagy élmény volt, amikor együtt vettünk részt a Michaelsbruderschaft, a „Mihálytestvériség” egyik, Stuttgart mellett, egy kolostorban tartott konferenciáján. Ez a lelkiség állt hozzá egyébként a legközelebb. Itt teljesen otthon érezte magát – lelki értelemben. A napi többszöri imákra, áhítatokra ott a Mihályközösség tagjai között én is mindmáig szívesen emlékszem.

Béla barátom egyik nagy fájdalma az volt, hogy az évtizedek alatt azt látta, hogy sorra zárkóznak fel és nyernek teret bizonyos szervezetek, és benne nem igazán elkötelezett emberek, és húznak hasznot a „környész ügyből.” De úgy volt vele, hogy nekünk akkor is képviselnünk kell a keresztény környezetvédelmet, ha az éppen nem divatos, vagy ha az ateisták nem értik, hogy ez mitől genuin keresztény téma.

Sokszor jártuk végig egy-egy hosszabb beszélgetés során azt, hogyan lehet krisztocentrikus módon megfogalmazni a környezetvédelem lényegét. Nagy jelentőségű volt számára az a felfedezés, hogy az új angol bibliafordításban a Zsid 1,3-ban, ahol magyarul a „hordozza” szó szerepel, annak helyén a „sustain” kifejezés áll, ami a „sustainable”, a fenntarthatóság fogalmában is benne van.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa adott otthont Lágymányoson a Jézus Testvérei Rendnek, és egészen élete utolsó hónapjáig a havi rendszeres rendi alkalmakat megtartotta. Szeretettel őrizzük emlékét.

Réz-Nagy Zoltán lelkész

***

Dr. Széchey Béla József temetésén Péter Zoltán lelkész felolvasásában elhangzott életrajz itt olvasható el:

Szolgáltass igazságot közel és távol

World Council of Churches ECO-School 2023 – Slezák Bence beszámolója

2023. november 11. és 18. között részt vehettem a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaágának támogatásával az Egyházak Világtanácsának idei Ökoiskolájában. A Krétai Ortodox Akadémián tartott képzés keretében megismerkedhettünk egymással a résztvevőkkel, valamint betekintést nyertünk a helyi kultúrába és hitéletbe.

A képzési hét témája a klímaválság, és annak különböző aspektusai voltak, különös tekintettel az ivóvíz- és élelmiszerellátás egyenlőtlenségeire. Az ökumenikus képzésen nem csak az egyházaink színeiben jelentünk meg, hanem ebben az évben európai és észak-amerikai egyházakból érkező résztvevők vettek részt, (Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Csehország, Finnország, Görögország, Kanada, Magyarország, Németország, Svájc, Svédország) akik a globális északi féltekét képviselték, míg az előző években a globális dél országai kaptak reprezentációt.

Ebből kifolyólag, a beszélgetések során nagyon sok szó esett a kiváltságos helyzetünkről, valamit annak a lehetőségeiről, hogyan tudnánk többet tenni. Beszéltünk többek között a környezetünk biodiverzitásának fenntartásáról, a felelősebb fogyasztásról, az ivóvizeink privatizálásának problémájáról, valamint az érdekképviselet lehetőségeiről. Az adatok, amikkel szembesültünk, mindenképpen arra mutatnak rá, hogy a környezeti katasztrófa mérsékléséhez rendszerszintű változtatásokra van szükség, amelyeket intézményeinkben tudunk kezdeményezni.

A képzés végére megfogalmaztunk egy közös nyilatkozatot és kérelmet, melyet az egyházainkhoz, és az országos döntéshozókhoz intézünk. Ebből emelnék ki néhány gondolatot:

“Felkészültünk arra, hogy ellenálljunk a jelenlegi rendszernek és paradigmának, amelyet az a gazdasági rend határoz meg, amely lehetővé teszi és felhatalmazza a világunk iparágazatait arra, hogy károsítsák az éghajlatot, az élelmiszerellátást, az ivóvizet és az egészséget.”

“Tisztában vagyunk az éghajlatváltozással kapcsolatos megoldások költségeivel, de a környezeti jólétünk és az éghajlatváltozás figyelmen kívül hagyásának ára sokkal magasabb.”

“Hívjuk a közösségeinket, hogy szolgáltassanak igazságot azoknak, akik közel és távol vannak tőlünk!”

“Hívunk a nemzetközi érdekvédelmi (jeles) napok megtartására, felismerve, hogy nem tudunk igazságot teremteni anélkül, hogy a hatalommal szemben az igazságot képviseljük!”

“Hívunk az erőforrások megosztására, kertek építésére, vízellátás biztosítására, közösségi étkezések szervezésére és a helyi igazságosság egyéb formáira!”

“Végezetül, mi, a 2023. évi Ökoiskola követei felszólítjuk a hatalmi intézményeinket, a hitközségeinket és az Egyházak Világtanácsát, a válaszadásra, hogy tájékoztassanak minket arról, hogyan kívánnak érdemi változást elérni az igazságosság érdekében.”

A teljes szöveget az alábbi linken keresztül lehet elérni: https://www.oikoumene.org/news/wcc-eco-school-releases-declaration-calling-for-climate-justice-transition-to-green-energy

A képzést folyományaként minden résztvevő leadott egy pályázati tervezetet, amely alapján megpróbáljuk a helyi közösségeinket fejleszteni a fenntarthatóbb étkezés és ivóvízfogyasztás jegyében. A projektemmel a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség fejlesztésére pályáztam, ahol a gyülekezeti étkezést és egyéb fogyasztási szokásokat igyekszem fenntarthatóbbá tenni, felelős forrásból származó alapanyagok beszerzésével, és a növényi alapú étrend általánosabb bevezetésével.

A pályázatok elbírálásától függetlenül, a jövőben is tervben van a kapcsolattartás a résztvevők és a szervezők között, ugyanis amellett, hogy az Egyházak Világtanácsa  fontosnak tartja a klímaigazságosság-projektek támogatását, mi is felismertük, hogy nem elégséges az egyéni életmódváltás, hanem hálózatban kell gondolkodni ahhoz, hogy a kezdeményezéseink valódi eredmény érhessenek el.

A hetet közös faültetéssel zártuk az Akadémia területén, abban a reményben, hogy egyszer majd együtt szedhetjük le róla az érett gyümölcsöket.

Slezák Bence írása.
A fotók forrása: World Council of Churches.

Közös imádság közös otthonunkért

A magyarországi egyházak teremtésvédelmi szerveinek és szervezeteinek ökumenikus közössége hív minden keresztény közösséget, hogy csatlakozzanak ahhoz a világméretű kezdeményezéshez, melyben az idén Dubajban megrendezett ENSZ klímakonferencia, a COP28 idején egyházaink imádságban és könyörgésben kapcsolódnak egy testté. Az imaháttér célja, hogy a Föld és a szegények kiáltása eljusson a döntéshozó vezetők fülébe, és hogy bátor, elkötelezett döntések szülessenek világunk egyenlőtlenségeinek és fájdalmainak enyhítésére.

A katolikus hátterű Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület kezdeményezésére a magyarországi egyházak ökumenikus teremtésvédelmi közössége, a református Ökogyülekezeti Mozgalom, a Károli Gáspár Református Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete, az evangélikus Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport és Munkaág, a metodista egyház és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága közös imádkozásra hív minden keresztény közösséget. Az idén 28. alkalommal megtartott COP-ra november 30. és december 12. között kerül sor az Egyesült Arab Emirátusokban található Dubajban. Az ENSZ éghajlati kérdések megvitatására szervezett idei csúcskonferenciájára különösen erős várakozással tekintenek a szakemberek és a világ állapotáért aggódó emberek. Részben mert az ún. Párizsi megállapodás (COP21 – 2015) óta nem történt különösebben elkötelezett lépés, részben pedig, mert egyre sürgetőbb jelek mutatják, hogy nagy szükség volna a nemzetek közötti határozott összefogásra és szigorúbb megállapodásokra a szegényebb és kiszolgáltatottabb országok, területek és emberek védelmében, illetve a jólét illúziójában tengődő régiók fogyasztásának visszafogására.

Az idei Season of Creation nemzetközi ünnepének (Magyarországon a Teremtés heteként ünnepeljük) végén, az Assisi Szent Ferenc emléknapjaként jegyzett október 4-én tette közzé Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdítást, melyben a világ vezetőit, döntéshozóit a teremtett világért elkötelezett cselekvésre hívta fel. Később bejelentette személyes és imádságos jelenlétét a COP28 konferencián. Ezzel egyidőben az Egyházak Világtanácsa is kiadott egy ökumenikus állásfoglalást, melyben a teremtett világért való felelősségre irányítja a döntéshozók és a tagegyházak figyelmét, egyúttal cselekvésre hívja a keresztény/vallási közösségeket.

A magyarországi teremtésvédelmi szervek és szervezetek ehhez a világméretű megmozduláshoz kapcsolódva, most minden közösséget arra hívnak, hogy ki-ki a saját lehetősége szerint csatlakozzon a közös imádkozáshoz. A gyülekezeti közösségek miséken/istentiszteleteken, hétközi alkalmakon, családi körben vagy baráti közösségben elmondott imádsággal is részt vehetnek a közös otthonunkért mondott közös könyörgésben. Ehhez kínál segítséget a Naphimnusz Egyesület által összeállított és ökumenikus gondozásban közreadott segédanyag, mely elérhető a https://cop28.teremtesvedelem.hu oldalon. A segédanyag amellett, hogy segít eligazodni az alapvető fogalmak és dokumentumok gyűjteményében, felkínál imádságszövegeket is, melyek az alkalom témájához illeszkednek.

Ezek mellett az ökumenikus teremtésvédelmi közösség egy országos imaalkalmat is szervez, melyet 2023. november 30-án este 7 órai kezdettel online tart meg, és amelyre minden érdeklődőt nagy szeretettel hívnak és várnak a szervezők. Az online imádságon különböző felekezetek képviselői szólalnak majd meg közös hangunk, közös kéréseink és közös imádságunk kifejezésére – közös otthonunkért.

Áradjanak a jóhírek

Beszámolók a 2023. évi teremtés heti ünnepségekről

“Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak!” volt Ámósz próféta könyve alapján az igei hívása az idei teremtés heti ünneplésnek. Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport felhívására több mint ötven közösség regisztrálta a teremtés heti eseményének a hírét. Az alábbiakban az evangélikus közösségekből érkezett híradásokat adjuk közre (abc-sorrendben).

Isten áldása legyen a közösségeken, és a megtett erőfeszítéseken! Áradjanak a jóhírek!

Aszódi Evangélikus Egyházközség – Zsemberovszky Veronika írása

Teremtés hete az Aszódi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Az idei teremtés hetén is sikerült sokakat megmozgatnia az aszódi evangélikus gyülekezetnek. Már augusztusban elkezdődött a készülődés. Pályázatot hirdettünk „Hulladékból hasznosat” címmel, melyet a városi lapban is meghirdettünk. A téma több intézményben is megjelent.

A Csengey Gusztáv Általános Iskolában az alsós hittanosok (evangélikusok, reformátusok, katolikusok) közösen készítettek egy plakátot.

Az evangélikus általános iskolába Jurinka Tünde, gyülekezetünk másodfelügyelője, az idei teremtés heti füzet alapján dolgozott ki programot a hétre diákok számára. Minden napra jutott valami vizes téma/tevékenység. A teljesség igénye nélkül: Püspöki imádság meghallgatása, mese a helyes vízhasználatról, énektanulás, kreatív foglalkozások.

Az Aszódi Javítóintézetben szintén beszélgettünk a témáról és a füzet alapján elkészült egy plakát. Ezen kívül két énekkel (Olyan örömöt mint a forrás, Uram tehozzád futok) részt vettünk az intézményen belül meghirdetett „Ki mit tud?” vetélkedőn, ahol a közönség előtt is megemlékeztünk a teremtés hetéről és az emberi felelősségről.

Szombati napon egy családi napra gyűltünk össze. A látogatók megtekinthették a „Hulladékból hasznosat” pályázatra beérkezet alkotásokat. Ezen kívül gazdag programkínálat fogadta az érdeklődőket.

Közös énekléssel, imádsággal kezdtük a napot, ezután a gyerekek meghallgathatták Oxána Shmorhun hulladékokból elkészített különleges meséjét. A mese után több helyszín várta az érdeklődőket. Volt célba dobás, lengőteke, óriásplakát festés, mosószer/dezodor/bőrradír kotyvasztó asztal, újrahasznosított játékok (memória, kirakó, célbadobós).

Az „Egyek Legyenek” Ökumenikus Alapítvány jóvoltából vendégünk lehetett a Jane Goodall intézet két munkatársa, akik standdal, játékkal, kézműves foglalkozással és előadással járultak hozzá a nap sikeréhez.

Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola standjánál megismerkedhettünk a Jane Goodall Intézet „Roots and shoots” programjával, melyet Bíró Judit tanárnő 1. és 5. osztályos diákokból álló csapata mutatott be.

Az aszódi Petőfi Sándor gimnáziumból Kakukk Erzsébet tanárnő érkezett 3 diákjával, akik gyönyörű plakátokat készítettek környezetbarát tisztítószerek és komposztálás témában. A plakátok nagyon jól kiegészítették a kotyvasztó stand foglalkozásait.

A családi nap a pályázat eredményhirdetésével, közös énekléssel és Lőrincz Csaba lelkész úr áhítatával zárult.

Az elkészült óriásplakátot másnap az istentiszteleten megcsodálhatta a gyülekezet.

***

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Teremtés hete az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban – 2023

***

Bakonytamási Evangélikus Egyházközség – Szakos Csaba írása

Teremtés hete a Bakonytamási Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Az idei teremtés hetében egy kerékpáros kirándulást szerveztünk a hittanosoknak csodálatos környezetünk jobb megismerése érdekében. A hittanosok nagyon sokat segítettek a vasárnapi rendezvényünk előkészítésében. Október 1-én vasárnap reggel a konfirmandusok segítségével, általuk is hozott terményekkel, gyümölcsökkel és zöldségekkel feldíszítettük a templomot ünnepibe öltöztettük. Mivel hűvösebb és szelesebb időnk volt és keresztelő is lett vasárnapra ezért úgy döntöttünk, hogy a szabadtérre tervezett istentiszteletet a templomban tartjuk meg. A középiskolás keresztelőjét és a teremtés ünnepét szépen összekapcsoltuk, a kapcsolódás a víz volt, aminek jelentőségéről sokat halhattunk. A víz a megtisztulás és az élet alapvető elemét jelenti. Jézus olyan vizet ígért, amely örökre képes oltani az ember szomját. Napunk további része a szabadban történt. Agapé keretében grilleztünk, együtt fogyasztottuk el az ebédünket a gyümölcsöket és zöldségeket is. Sokat beszélgettünk, új ismereteket szereztünk, igazi meghitt testvéri közösségben telt el a délutánunk.

***

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázum és Kollégium – dr. Simon Attila írása

Teremtés hete a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégiumban – 2023

A Líceum évek óta szeptember közepétől október közepéig ünnepli a teremtés hetét. Idén Ámósz könyvéből (5:24) származik a hét idézete: “Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” Ezt a gondolatot járták körbe a programok résztvevői.

A teremtésvédelem központi hetében a kollégistákkal az evangélikus gyülekezet teremtésvédelmi istentiszteletén jártunk, ahol a gyülekezet lelkésze beszélt a vízről, mint amivel Isten a szó szoros értelemben és lelki értelemben is testünk-lelkünk táplálásáról gondoskodik. Ezt az alkalmat egy gyümölcs-szeretetvendégség koronázta meg. Szeptember végén a Kőszegi Evangélikus Középiskola teremtésvédelmi csendes napján vettünk részt a kőszegi Csónakázó tó partján, ahol igei tartalmú ügyességi és bibliai tudást kívánó feladatokkal gyűjthettünk pontokat. A vetélkedőt a Líceum diákjai holtversenyben meg is nyertek – mondta el dr. Simon Attila iskolalelkész.

Október első hetében a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban  kenu túrán vettek részt a  soproni és a kőszegi diákok. A Fertő szépségeit, értékeit láthatták és hallgathatták a csodálatos szikrázó napsütésben. A hónap eseményei, áhitatai, istentiszteletei felhívták a figyelmet arra is,  mennyi mindenért lehetünk hálásak  a teremtett világban, és bátoríthatott, hogy mindnyájan vegyünk részt az értékek megóvásában.

A teremtésvédelmi hét élményeit a résztvevő licisták így foglalták össze: “A Kőszegi kirándulás számunkra egy nagyon jó élményként marad meg. Bár különböző osztályokból érkeztünk, mégis nagyon jól együtt tudtunk működni, az oda-, és vissza út is hamar eltelt az énekléssel, viccelődéssel. Nagyon jó volt kicsit kimozdulni a tantermekből, és a természetben lenni. Tetszett, hogy így oldották meg, a különböző állomások is bár máshogy voltak felépítve, mégis mind egy témára voltak hangolva: a vízre. A diákok, akikkel megismerkedtünk, mind közvetlenek és barátságosak voltak velünk. Érdekes volt megismerni a 2009-es kőszegi árvíz következményeit, mennyire pusztító, és mégis milyen fontos tud lenni a víz az élet fenntartásához. A végén egy különleges istentiszteleten vehettünk részt, melynek egy részén kérhettünk áldást magunkra és szeretteinkre is.”

https://www.bdeg.hu/hu/hirek/teremtesvedelem-a-liceumban-is

***

Bőnyi Evangélikus Egyházközség – Pongráczné Győri Boglárka írása

Teremtés hete a Bőnyi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

A Teremtés hete ünneplésére a Bőnyi Evangélikus Gyülekezet gyönyörű virágokat és cédrusokat, illetve a virágoskert kialakításához szükséges anyagokat vásárolt. Az ültetésen részt vettek családok, hittanos gyermekek. Ezek a növények és fák ültetése óriási előrelépés ennek a kicsiny gyülekezetnek. Mivel a templom a falu központjában helyezkedik el, így különösen is fontos, hogy a templom környezet rendezett és esztétikus legyen. Október 1-én, vasárnap a Teremtés Hete záró napján hálaadó istentiszteletet tartottunk a Bőnyi Evangélikus Templomban.

***

Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség – Aradi György írása

Teremtés hete a Budapest-Fasori Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Szeptember utolsó vasárnapján három megközelítésben jártuk körül a teremtésvédelem aktuális témáit.

“Műveld és őrizd” címmel Kulich Gábor a Liget Zrt vezető kertésze volt a vendégelőadónk. A város szívében lévő közpark fenntartásának kulisszatitkairól számolt be és arról, hogy az ökológiai szakmai szempontok és a hit látószöge hogyan kapcsolódik össze.

A program következő részében ételkóstolóval és bemutatóval gazdagodott a kb. 35 fős közösség. Egyrészt id. Tasnádi Gábor és Tasnádi Vera mutatták be a Pannon Major (Fót) gyógynövény teáit, bio szörpjeit és organikus zöldség krémeit, másrészt Sikama Sekenwa és Hanis Kakaba Budapesten élő nigériai ösztöndíjas testvéreink tradicionális nigériai ételből készítettek kóstolót számunkra.

A délután lelkiségét meghatározta a kétnyelvűség, az All Creation Sings kötetből (ELCA 2020) tanult új ének, amit együtt énekeltünk a teremtés ünnepe záró liturgiájában.

https://www.facebook.com/events/987594208984420/

***

Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség – Slezák Bence írása

Teremtés hete a Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Interaktív családi istentiszteletre gyűltünk össze, ahol a teremtés csodáiról és a bolygónk válsághelyzetéről gondolkodtunk – felismertük, hogy ahogyan az Isten által teremtett gyógynövények begyógyítják a sebeket, úgy tud Isten olyan helyzeteket is megoldani, amiket mi nem. Közös imádságban vittük elé aggodalmainkat, majd neki is láttunk annak a munkának, amiért közvetlenül tudunk tenni: a Mandák-ház kertjének közös gondozásába kezdtünk bele.

A kikopott földterületek füvesítésébe kezdtünk, közben pedig egy csapat azon dolgozott, hogy a gyülekezet finom ebédhez jusson. Ezzel párhuzamosan kézműves foglalkozást tartottunk, ahol a kert növényeinek segítségével lehetett kerámiázni, majd a kész alkotásokat kifesteni. Zárásként körbejártuk a kertet, és ezekből a növényekből vihetett mindenki magával, amennyit csak el tudott rakni.

***

Büki Evangélikus Egyházközség – Simon Réka írása

Teremtés hete a Büki Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Bükön a teremtés hetének péntekén esti áhítaton a teremtésről és a vízről szóló igékkel, énekekkel és gondolatokkal hangolódtunk az idei program hangsúlyaira. Vasárnap aratási hálaadó és teremtésünnepi istentiszteleten köszöntöttük azokat a házaspárokat, akik jubilálnak, vagy valamilyen okból minden évet ajándékként élnek meg. A vasárnapi istentisztelet után a teremtéstörténetet felidézve imaösvényen gondolhatták át a résztvevők a világról és az életről alkotott véleményüket.

***

Celldömölki Evangélikus Egyházközség – Rác Dénes írása

Teremtés hete a Celldömölki Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Kellemes időben indulhattunk el a gyülekezettel a zirci kirándulásra, ahol végig sétáltunk az arborétumban megcsodálva a 400 éves tölgy fát, és gyönyörködve a különböző fák, bokrok alkotta szép környezetben. Nagy élményt jelentett a természettudományi kiállítás, ahol mindenki megtalálta a számára kedves dolgokat. Nem is gondolunk bele, hogy milyen gyönyörű, változatos világban élhetünk, melyet most a kiállítás összesűrítve elénk tárt. A barokk könyvtár az érdekes könyvekkel és a gyönyörű bútorzatával megmutatta, hogy a tudományt is lehet szép környezetben művelni. Végül a zirci evangélikus gyülekezet istentiszteletén együtt adhattunk hálát a csodálatos világért Istennek.

***

Csővári Evangélikus Egyházközség – Czöndör István írása

Teremtés hete a Csővári Evangélikus Gyülekezetben – 2023

A Csővári Evangélikus Egyházközség immár hagyományosan a Teremtés heti istentiszteletét a szabadban, a templomon kívül ünnepelte meg. Idén a Teremtés heti tematikához is kapcsolódva a Barina-tó mellett gyűltünk össze több, mint ötvenen. A Az időjárás változékonysága miatt a tó mellett lévő üveges pajtában tartottuk az istentiszteletünket. Czöndör István lelkész Ám 5, 24 alapján prédikált: “Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővzű patak”. A tó mellett és az egykori hőforrás közelében még inkább életre keltek az ámoszi szavak és a természet közelségében teljesebben átélhettük a felelősségünket a teremtett világért. Az istentisztelet közös úrvacsorai közösséggel zárult valamint az októberben születetteket áldottuk meg. Az Ararár Munkacsooprt támogatásával közös agapéval folytatódott a vasárnapunk, melyen törekedtünk, hogy ne használjunk múanyag evőeszközöket és tányérakat. Az ebéd végén Zemenné dr. Kollár Tímea halbiológus tartott rövid előadást az édesvizi tavak élővilágának sokszínűségéről. 

***

Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Lehőcz Szabina írása

Teremtés hete a Dombóvári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában – 2023

A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első alkalommal rendezte meg az I. Evangélikus Családi napot/délutánt a Teremtés hetének keretében és jegyében.

A délután során a Bibliai teremtéstörténettel ismerkedhettek meg a résztvevők játékos kreatív foglalkozások keretében. Intézményünk célja az volt, hogy az iskola közösségeit – diákok, hozzátartozók, pedagógusok- össze hozza, családias hangulat megteremtésével közösséggé kovácsolja, az összetartozást erősítse. A célunk teljes mértékben megvalósult. A program keretében az intézmény biztosított főzési lehetőséget, sportolási lehetőséget (foci, kosárlabda, röplabda, boccia) vegyes csapatok (diákok-szülők-pedagógusok) részére, betekintési lehetőséget/óralátogatásokat az Alapfokú Művészeti Iskola tanóráira, táncházat néptánc keretében, melyet az iskola néptánc pedagógusa vezetett és kézműves foglalkozást.

A programokon való részvételt követően a csapatok/osztályok menetleveleiken pontokat gyűjtöttek, melyet a nap végén díjaztunk.

***

Dunakeszi Evangélikus Egyházközség – Bíró Anna és dr. Petriné Chikán Katalin írása

Teremtés hete a Dunakeszi és Gödi Evangélikus Gyülekezetekben – 2023

A dunakeszi és gödi evangélikus gyülekezet mindig is elkötelezett volt a teremtett világ megóvása iránt. Hétköznapi alkalmainkon, foglalkozásainkon alapvető az újrahasznosítás gyakorlata, ahogy az összejöveteleinken is keressük ennek a módjait.

A templomkertben az élővilág diverzitását madáritatókkal, -etetőkkel, illetve rovarhotellel segítjük. Az utóbbi kialakításában a gyerekek is részt vettek, és Dunakeszin és Alsógödön is jól látható helyre tettük, hogy misszióként a környékbeliek figyelmét is felhívja a beporzók fontosságára.

Dunakeszin bevált gyakorlatot követve, kis templomkertünket egy-egy szombat délelőtt közösen szépítjük, mely alkalmak egyben a gyerekek számára is alapélménnyé teszik, hogy együtt munkálkodni jó. Ezt az alsógödiek is követik ma már, és együtt igyekeznek segíteni az önkéntes szolgálat szervezését.

Az élővilág védelmével kapcsolatos (ha csak kis területen is) és a kevesebb hulladék termelésére irányuló törekvéseinket, apró ötleteinket egybefűzve és továbbiakat tervezve csatlakozunk most az evangélikus egyház „Műveld és őrizd!” című teremtésvédelmi programjához, amely lehetőséget nyújt mindezeket másokkal együtt ötletelve, egymást támogatva folytatni és bővíteni.

A meglévő gyakorlatra építettünk, amikor a zöld szombatok mintájára nevet adtunk a hálaadó őszi istentiszteletünknek, zöld vasárnap néven. 2023. szeptember 24-én, egy esős napon gyűlt össze egészen nagy létszámban a dunakeszi és az alsógödi gyülekezet is saját templomában, hogy együtt ünnepeljen. Éppen úgy esett, hogy gyülekezeti alkalmaink is azon a héten kezdődtek el az új tanévben, és éppen ezért a csillogó szülői tekintetekben a gyermekeikért való hálaadást lehetett látni, a gyermekek szemében pedig az fénylett, hogy mindent megeszünk az istentisztelet után, amit a kis oltárra tettünk. Az összes locsolókannánkat kiraktuk a templom bejárata elé, hogy jelezzük, szükség van a segítő kezekre, mert két nyár telt el úgy, hogy takarékoskodva a vezetékes vízzel alig locsoltunk, és sok növény, főleg a tujáink kiégtek. Aznap locsolni még nem kellett, mert bőséges égi áldásban volt részünk.

A zöld szombatokból tehát így nőtt ki egy új, máris hagyományt teremtő alkalom, a zöld vasárnap, amelyet az év során meg is szeretnénk ismételni akkor, amikor éppen családi istentisztelet van, hogy tanítsuk a mieinket arra, hogy érdemes okosan őrizni és művelni a közvetlen környezetünket.

Programunkban együttműködő volt a gödi leányegyház és a helyi diakóniai otthon fogyatékkal élő lakói, akik mind az istentiszteleten, mind a zöld szombatokon ott voltak. Az istentisztelet előtt pár nappal a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat dolgozóinak is otthont adott a kertünk és a templomunk, hogy itt tartsák meg csapatépítő kertipartijukat. A hely szellemisége kezdi vonzani azokat, akik körülöttünk élnek és dolgoznak. Nemcsak a diakóniai dolgozók, hanem a közeli virágbolt tulajdonosa és szomszédaink is észrevették, hogy ebbe a templomkertbe érdemes növényeket, kaspókat adományozni, mert aki erre elsétál, esetleg betér az alkalmaink alatt nyitva lévő kapun, az látja meglátja egy agglomerációs város közepén is a teremtett világ egy kicsi sarkát.

Mindezek miatt megérte a zöld szemléletet magunkévá tennünk, és bár sok feladat van még, az irány, melyet ezekben a hetekben tűztünk ki magunk elé, egyértelmű: takarékosan locsolni, önkéntes munkával kertészkedni, gyerekeket és fogyatékkal élőket tanítani mindenre, ami zöld, gyülekezeti tagok és a körülöttünk élők számára örömet szerezni kezünk munkájának eredményével.

***

Evangélikus Középiskolai Kollégium (Rózsák Tere) – Gubik Katalin írása

Teremtés hete a rózsák terei Evangélikus Középiskolai Kollégiumban – 2023

A víz tematikájára épülő Teremtés Heti rendezvényünket 2023. szeptember 27-én tartottuk meg, melynek keretében egy mécseses evezőtúrát terveztünk a Dunára abból az indíttatásból,hogy a napjuk jelentős részét négy fal között töltő diákokat kivigyük a szabad levegőre és a főváros eddig számukra rejtett észak-budai partvonalát is megismerjék.

A túrára 17 diák jelentkezett. Az indulás időpontját kora délutánra időzítettük, hogy még sötétetés előtt visszaérjünk. Csodálatos napsütést, kellemesen meleg időt fogtunk ki, aminek azért is örültünk nagyon, mert tavaly az állatkertben nagyon eláztunk, úgyhogy már ezt is értékeltük.

Pontosan indultunk, pontosan érkeztünk. A kedves fogadtatás után lepakoltunk, majd kezdetét vette a 45 perces elméleti oktatás az útvonalról, a vízi közlekedésről és az alapvető biztonsági szabályokról. Majd jött a gyakorlat: leemelni a nem éppen könnyű kenukat az állványokról és lejuttatni őket a vízpartra, de ment minden, mint a karikacsapás. Ezt követően gyorsan megalakítottuk az 5 csapatot a kormányosokkal az élen és belevetettük magunkat a kalandba.

A Római-partról indultunk északi irányba, sodrással szemben, ami egész jó kis testedzésnek bizonyult, de abszolút teljesíthető volt. Az erősebbik nemet csupán két fiú képviselte a csapatban. Ők annyira belejöttek ebbe, hogy még a “Húzzad, húzzad!” rigmust is elkezdték kántálni, amin jót nevettünk, aztán el is húztak szépen, mindenkit maguk mögött hagyva. Később a Szentendrei-sziget déli csúcsánál partra szálltunk,

Hogy a szúnyogoknak is legyen vacsorájuk és gyönyörködtünk egyet a kezdődő naplementében. A visszaút sokkal könnyebb volt, mert sodort bennünket a víz lefele, de azért még megálltunk egyszer, hogy a Duna közepén összekapaszkodjon mind az öt kenu. A mécseseket sajnos nem tudtuk rögzíteni a kenukhoz és tartani sem lehetett őket, mert mindenkinek eveznie kellett.

A profi lebonyolítást Horváth Péternek köszönhetjük, aki az egyesület vezetője. Az élményszerzés mellett nem titkolt szándéka volt a csapatépítés. Az Óbudai Sportegyesület (Indián-vízitúra) csapata 1997 óta foglalkozik gyermekek és középiskolások számára sport és kalandprogramok, illetve természetjáró vízitúrák szervezésével.Ez a mi esetünkben is gördülékenyen ment, szép és maradandó emléket szerezve ezzel diákjainknak.

A kollégiumban maradt tanulóknak Németh Ádám tanár úr állított össze online vetélkedőt, ami szintén a Teremtés Hetéhez kapcsolódott. A nyertesek egy tortát kaptak általuk választott ízben.

***

Gyulai Evangélikus Egyházközség – Pápai Attila írása

Teremtés hete a Gyulai Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Gyülekezetünk elkötelezett a teremtésvédelem tudatos megélésében és a megvalósulás módjainak továbbadásában a különböző generációk számára, ezért tartjuk fontosnak, hogy minden évben tartozzon hozzá a programjainkhoz valamilyen oktatási jellegű alkalom. Ezt az idei tematikához alkalmazkodva Illés Olivér permakultúrás tervező Vízbiztonság a gazdaságban – kiskertben és nagyobb léptékben is című előadása biztosította számunkra szeptember 29-én pénteken délután 17-től 19 óráig. Az óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel már előtte, négy órakor összegyűltünk kézműveskedni, metélőpetrezselyemmagot vetni és árvácskát ültetni a saját magunk által díszített cserepekbe. A teremtés hetének záró alkalma a vasárnapi hálaadó istentisztelet volt, ahol adományokat gyűjtöttünk az oltárra, amelyeket eljuttatunk a lakásotthonban élő rászoruló gyermekek részére.

***

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, Pápa – Böröczkyné Dózsa Lívia írása

Teremtés hete a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola és Óvodában – 2023

A Teremtés hetének programjait áhítattal kezdtük, amelyen a víz áldásait és átkait is kihangsúlyozta iskolalelkészünk, Pablényi Edina. Ezen a héten Istennek a teremtésben adott ajándékaira figyeltünk szinte minden tanórán, kiemelve felelősségünket, amelyet emberként, a teremtett világ rendjének megőrzésére kaptunk, külön kihangsúlyozva a vizek védelmét. Igyekeztünk minden osztályunknak a gyerekek érdeklődésének és életkori sajátosságaiknak megfelelő programokat biztosítani ehhez.

Elsőseink a víz témakörben alkottak polipokat, kiállítást készítettek plüssökből. Tengeri állatokat festettek vizes kifestőkönyvek segítségével. A víz témához kapcsolódva ismerték meg 2. osztályos tanulóink a „Mózes vizet fakaszt a sziklából” bibliai történetet. A gyerekek egyenként járták végig a láthatatlan színház állomásait, amíg várakoztak, festettek a témához kapcsolódóan. Az élményszerzést a 7. osztályosok segítették. Harmadik osztályunk az iskola tágabb környékét tisztította meg a szeméttől, és ellátogatott az állatmenhelyre. Negyedikeseink az iskola falain belül és kívül is bekapcsolódtak a programokba. Az osztályteremben élő akváriumot rendeztek be, amely mintájára újrahasznosított anyagokból készültek egyedi akváriumok. A Huszárokelőpusztán tartott kétnapos Erdei iskolában is fontos téma volt a víz.   

Felsőseinknek kerékpártúrát szerveztünk a Tapolcafői Forrás Tanösvényhez. Az Andorka Eszter Program keretében iskolánk hatodik osztálya a Vajda Márta Iskola hatodik és nyolcadik osztályával közösen kirándult a győri állatkertbe, és ismerkedett távoli vizek állatvilágával. Családi napot szerveztek Sopronnémetibe, ahol kenuzhattak a Keszeg-éren. Terepasztalon modelleztük hazánk természetes vizeit, tablót készítünk a víz körforgásáról. Hajókat készítettünk újrahasznosítással, amit aztán ki is próbálhattunk. Hetedik és nyolcadikos diákjaink fizika, kémia, földrajz órán a tengerek, óceánok sótartalmát modellezték, vizet tisztítottak, laboratóriumi eszközökkel vizsgálták a városunkat átszelő Bakony-ér vizét.

***

Katicabogár Evangélikus Óvoda, Mezőberény – Szűcs-Wagner Gabriella írása

Teremtés hete a mezőberényi Katicabogár Evangélikus Óvodában – 2023

Nagycsoportosaink évente egy hetet a gyülekezet parókiáján töltenek. Az idei Templom-Ovi tematikája a teremtés történet volt, erről szóltak az áhítatok is. Kirándulást szerveztünk a helyi ligetbe, kincskeresés volt a templom-kertben, festettünk plakátokat az éppen aktuális történetről. A projekt keretében szerveztünk kirándulást Szarvasra a Körösvölgyi Állatparkba. A csoport nagyon jól érezte magát, ismereteik gyarapodtak, szuper közösségépítő lehetőség volt számunkra.

***

Luther Márton Evangélikus Kollégium, Nyíregyháza – Gazdag Tibor írása

Teremtés hete a nyíregyházi Luther Márton Evangélikus Kollégimban – 2023

2023.09.25 és 26-án délután 16 órától Dr. Kiss Ferenc a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének tanszékvezető tanára tartott számunkra két előadást. Az elsőn a fenntarthatóság a mindennapokban címmel, míg a második napon a Mesterséges intelligencia hatása életünkre címmel hallgathattunk egy-egy izgalmas előadást. 2023.09.27-én pedig Makai Bettina volt a vendégünk, aki a hulladékgazdálkodásról, szemléletformálásról tartott figyelemfelkeltő előadást.

Ezen kívül a zöld környezetünk szépítésére virágládákat, kaspókat és virágföldet vásároltunk, amit környezetvédelmi szakköröseink ültetnek, telepítenek az udvarra. 

***

Mendei Evangélikus Egyházközség – Molnár Lilla írása

Teremtés hete a Mendei Evangélikus Gyülekezetben – 2023

A mendei gyülekezetben ebben az évben hét konfirmandusnak örülhetünk, és reménységünk, hogy a gyülekezetben otthonra találnak. A gyülekezet udvarán némi munkálatba is belefogtunk és reménységünk, hogy az újonnan ültetett növények is gyökeret eresztenek nálunk. A teremtés hetében ez a kettő szimbolikus módon nagyon szépen találkozott. A hét zárásaként vasárnap hálaadó istentiszteletet ünnepeltünk, ami után a konfirmandusokkal elültettünk egy vérszilvafát, majd egy barackfát, a hittanos gyermekekkel pedig sövénynövényeket plántáltunk. Isten kegyelméből várjuk a növekedést – minden téren!

***

Nagyvelegi Evangélikus Egyházközség – Szemerei Gábor Benjamin írása

Teremtés hete a Nagyvelegi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

Áradjon az igazság, mint a víz. Ha áradni fog, akkor jó helyre menjen, gondoltuk a gyülekezetben. A fő motivációt a pincénk beázása adta. Gyülekezeti termünk oldalán ugyanis nem voltmegfelelő a vízelvezetés, ezért ezt fel kellett újítanunk. Ehhez bontásból adományba kapott PVC csöveket hasznosítottunk újra és támogatásból vízgyűjtő tartályt vásároltunk, hogy hasznosítani tudjuk az esővizet és ezzel kímélni a teremtett világot. A megrendelt tartály sajnos időre nem érkezett meg, de a helyét előkészítettük. Az alkalmat egy ifjúsági csoportunk tagjai által főzött paprikás krumpli koronázta meg.

***

Nyíregyháza Emmaus Evangélikus Egyházközség Nyírszőlősi Fília – Bencéné Horváth Noémi írása

Teremtés hete a Nyírszőlősi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

A környezetvédelem, öko tevékenységek manapság egyre divatosabbak. Háromféle kukában gyűjthetjük itt Nyírszőlősön is a hulladékot, külön szelektív üveggyűjtő van a központban, kupakgyűjtő a Posta mellett. Azt gondoltam, ha egy ilyen sorozatot meghirdetünk a kis 6500 fős városrészünkben, Nyírszőlön, megmozdulnak az emberek. Hiszen nem is lelki alkalomról van szó, ahol biztos csak imádkoznak a hívők (ahogy sokan gondolkodnak az egyházi programokról), hanem egy nagyon is hétköznapi dologról. Szándékosan nem gyülekezeti tagokat, hanem az egyháztól nagyon távol álló, látásból ismerősöket szólítottam meg a program megszervezéséhez, lebonyolításához. Tetszett is nekik a téma. Viszonylag gyorsan kialakult a program .

Akik ott voltunk ezeken az alkalmakon, amúgy is fontos a környezetvédelem. De még így is tudtunk egymásnak újat mutatni, ami nagyon jó érzés volt. Viszonylag kis csapat vett részt a héten. Összesen kb. 100 résztvevő volt, de ezt úgy számoltam, hogy valakik több nap is ott voltak. Nekem személy szerint megvilágosodás volt egy-egy beszélgetés, hogy mit lehetne nemcsak a környezetem védelme, hanem a saját és családom egészségének megőrzése védelmében megtenni. Olyan sokkolóak voltak ezek a felismerések, hogy már el is kezdtem a más alapanyagok használatát a konyhában, kozmetikában.

Nagyon örülök, hogy belevágtunk a Teremtés Hete megszervezésébe. A gyülekezethez nem tartozó segítők rácsodálkoztak a tempomban tartott alkalmak nyugodt légkörére, és voltak, akik már a vasárnapi (október 1.) Taizé áhítata is eljöttek. Missziói hét volt minden szempontból. Jövőre is megszervezzük.

***

Pécsi Evangélikus Egyházközség – Müllerné dr. Victor Andrea írása

Teremtés hete a Pécsi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

A Pécsi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti hétvégéjének fókuszában mindennapi kenyerünk volt. Pénteken színvonalas előadások (termőföld, búza, kenyérsütés, a pék), szombaton orfűi malomtúra, délután koncert, kicsiknek ugrálóvár és tésztagyúrás-sütés, végül izgalmas családi kenyér-kvíz következett. Vasárnap a terményáldó istentisztelet után terményvásár, az otthon sütött kenyerek versenye és közös ebéd zárta a programot.

***

Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség – Baranyay Bence írása

Teremtés hete a Répcelak-Csánigi Evangélikus Gyülekezetben – 2023

A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközségben az „Áradjon az igazság mint a víz!” tematikát a hétközi alkalmainkon dolgoztuk föl. Két délelőtt is fogadtuk a Százszorszép Óvoda egy-egy csoportját a gyülekezeti udvaron egy éneklős, teremtés heti foglalkozásra és a kertben lévő nagy gesztenyefa terméseinek összegyűjtésére, melyekből gesztenyefigurák készültek. A hét fő programja egy vezetett beszélgetés volt, melynek keretében Böröndi Judit evangélikus környezetmérnökkel beszélgettünk, szó esett globális kérdésekről, szorongásról és reménységről, az igazságról a klíma helyzet kapcsán és felelősségünkről is. Az élénk beszélgetés végén egészen gyakorlati tippeket is kaptunk az ökotudatos életre saját lehetőségeihez mérten. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. Gyülekezeti tagjaink elmondása szerint a beszélgetés valódi készülést jelentett a vasárnapi hálaadó istentiszteletre, mely során a teremtés hetének imádságát imádkozva, igehallgató és úrvacsorai közösségben, a feldíszített oltár előtt dicsértük Teremtő Urunkat.

***

Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség – Horváth Z. Olivér írása

Teremtés hete a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Gyülekezetben és a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvodában – 2023

Vasárnap hagyományosan a Teremtés Hét megnyitásaként Teremtés ünnepi családi istentiszteletet tartottunk az Ótemplomban, ahol gyermekek készültek és szolgálatukban bemutatták a gyülekezetnek a teremtés hetének idei témáját.
Ezt követően a Benka iskolában egész hetes programsorozatban vettek részt a gyermekek, hol kiselőadásokkal készültek a vízzel, vízi élőhelyek, állatok bemutatásával kapcsolatban. A teremtésheti felhívásunkra a hét közepén kékbe öltözött az iskola. A héten készült rajzokat kiállítottuk és vetélkedőn mérhették össze tudásukat az osztályok a vizeinkről, vízi állatokról, és a víz fontosságáról.
A nyertes osztályok alsóban és felsőben is a Körös-Maros Nemzeti Park látogatóközpontjába nyertek egy-egy kirándulást.

***

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda – Lévai Tamásné írása

Teremtés hete a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvodában – 2023

Óvodánkban a Felelős Gasztrohős* szervezésében töltöttük a termemtésvédelmi napot. A gyermekekkel először arról beszélgettünk, hogy milyen módon védhetjük a környezetünket. Nem szemetelünk, locsoljuk a virágokat, elzárjuk a csapot, lekapcsoljuk a lámpát… Szilvi, a foglalkozást vezető hölgy, felhívta a gyerekek figyelmét, hogy az étkezési és bevásárlási szokásainkkal is tudjuk védeni a Földünket. Képeket mutatott a gyerekeknek, ha Magyarországon termő gyümölcsöt, zöldséget láttak a képen, akkor tapsolniuk kellett, ha külföldön termő gyümölcs képét látták, akkor pedig repülő tartásba kellett tenni a kezüket. A gyerekek ügyesen tapsoltak amikor a szőlő, alma, vagy az eper képét látták, kicsit elbizonytalanodtak a banán láttán. Hiszen többeknek van a kertjükben banánfa. Megbeszéltük, hogy az európai klíma miatt a banán nem tud megérni, külföldről szállítják. Textil almafáról szedhettek a gyerekek gyümölcsöket, miközben az almáról szóló verset mondták el, és az „Alma alma piros alma odafenn a fán” című éneket énekelték el. Ezt követően megbeszélték, hogy mi-minden készülhet almából: Kompót, sütemény, lekvár, almalé, szárított almaszirom. Nagy élvezettel játszották el a gyerekek a piaci bevásárlást, majd a Dél-Amerikába utazást. Játék közben tudatosodott a gyerekekben, hogy mialatt repülővel, és kamionnal Magyarországra ér a banán, a kipufogó füst rengeteget szennyezi a környezetet.

Választási lehetőséget kínált fel ezután a gyerekeknek. Az egyik táska nylonból készült, és csörgös műanyagban , zacskóban voltak benne a zöldségek és a gyümölcsök csomagolva. A másik táska vászontáska volt, és vászonból készült kis táskában voltak benne a zöldségek, gyümölcsök. A gyerekeknek kellett eldönteni melyik bevásárló táska használata a jobb? A reklámszatyorból való kipakolás közben tudatosodott a gyerekekben, hogy a sok zörgős zacskó felesleges, csak a kukába lehet kidobni. A vászon táskába csomagolt holmiknál a csomagolást nem kell kidobni, sokszor és újból hasznosítható!

Miért alma és nem banán? Fóliás uborka vagy pucér? Nejlonszatyor vagy textilzsák? Májusban szőlő vagy eper? A gyermekekkel ezekhez hasonló kérdésekről beszélgettünk. Nagyon nyitottak, érdeklődőek voltak a gyermekek az egész foglalkozás alatt. A délelőtt lezárásaként pecséttel és textilfestékkel díszített, újra hasznosítható vászonzsákot készítettek a gyerekek, amelyet, ha magukkal visznek a boltba-piacra, pékáruz, vagy zöldséget-gyümölcsöt vásárolhatnak vele. Segítségével máris megspórolnak a Földnek néhány egyszer használatos nejlonzacskót.

Nagy öröm volt számunkra,hogy a hét folyamán több szülő, illetve gyermek is jelezte, hogy használták a textiltáskát a bevásárlások során. Néhány család pedig a gyümölcsnapra ezekben a textiltáskákban hozta be a gyümölcsöt az óvodai gyümölcsnapra. Az óvoda, illetve az előadás segítségével sikerült a felelős gondolkodást elindítani a gyermekekben illetve szüleikben, reméljük, hogy ez a gondolkodásmód egyre jobban meg fog jelenni gyermekeink hétköznapjaiban is!

* Civil szervezet, a Felelős Gasztrohős Alapítvány a fenntartható étkezés népszerűsítésével foglalkozik. Gasztrohős Palánták Ovisprogramjuk 2017-ben indult. Edison 100 Fenntarthatósági díjat 2022-ben nyerték el.

***

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium – Szőke-Kilián Szilvia írása

Teremtés hete az orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban – 2023

2023. szeptember 20-án a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban jártak intézményünk 5. és 9. évfolyamos tanulói és osztályfőnökeik. Mindezt ráadásul a Teremtés Hete kapcsán tehették meg, figyelmüket a teremtett világ megőrzésére, szeretetére fordítva. Az idei hét mottója ez volt: “Áradjon az igazság, mint a víz!” Ezzel a figyelmet egyrészt egyik legnagyobb kincsünkre, a vízre fordították, másrészt az emberi élet egyes szakaszaira: a keresztségre, a megtisztulásra. A Körös partján sétálva, a vízparti állat- és növényvilágot tanulmányozva mindez előkerült a kiránduláson.

***

Szivárvány Evangélikus-Keresztyén Óvoda, Nagytarcsa – Pecznyik Zsuzsa írása

Teremtés hete a nagytarcsai Szivárvány Evangélikus-Keresztyén Óvodában – 2023

A teremtés hetéhez kapcsolódóan kéthetes projektet valósítottunk meg óvodánkban. Meghívtuk az Utazó Planetáriumot, itt a gyerekek megismerkedhettek Isten hatalmas és csodálatos alkotásaival: a bolygókkal és csillagképekkel. A hét mottóját szem előtt tartva a helyi patakparton szülők bevonásával adtunk hálát a teremtett világért. A vizuális tevékenységek során közös alkotásokat hoztunk létre a vizek élővilágáról és a védett állatokról. Valamennyi program során felhívtuk a gyermekek figyelmét arra, hogy Istentől kapott feladatunk a teremtett világ védelme.

***

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (Johanneum) – Horváth-Gömböcz Eszter írása

Teremtés hete a Johanneum, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központban – 2023

SZEDIK Öko EST-en a diakóniai lelkész vezetésével egy interaktív beszélgetésben és egy bűnvalló meditációban Krisztus keresztjére mutatva a klímaszorongás és az érdektelenség között húzódó, bűnvalló, Istenben bízó útra tekinthettek a munkatársak. A Workshop asztaloknál, a varrógép, vasaló és tűzhely mellett elkészültek a dolgozók által ismertetett házi mosószer, házi tisztítószer, méhviaszos kendők, mosható arctisztító korongok, sajtok, újrahasználható zsákok, újra szalvéták, melyekből kipróbálásra mintákat vihettek haza a résztvevők. A programmal egyidejűleg az intézmény egész területén megkezdődött a hulladék szelektív gyűjtése.

***

A beszámolók sorát frissítjük! Képes beszámolók az Ararát Facebook oldalán elérhetőek.

Teremtés heti rendezvények 2023.

Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport felhívására regisztrált 2023. évi teremtés heti rendezvények.

Teremtés heti akciót keresel a környezetedben vagy csak érdekel, hogy ki mit csinál ez alkalomból? Böngészd térképünkön az eddigi regisztrációkat és inspirálódj!

Te magad, közösséged is szervez programot a Teremtés hetére? Regisztráljatok: Teremtés heti akciók ökumenikus regisztrációja 2023

Teremtés heti rendezvények támogatása – pályázati kiírás 2023.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága kisösszegű pályázatot hirdet teremtés heti rendezvények megvalósításának támogatására.

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2023. évi Teremtés hetén (2023. szeptember 24 – október 1.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről híradás érkezzen országosan.

Támogatást igényelni lehet bármely, a teremtésvédelem szellemiségében megrendezésre kerülő program megvalósításához szükséges eszköz, kellék, szolgáltatás igénybevételére. Lehet például kirándulás útiköltsége, ökumenikus szabadtéri istentisztelet kellékei, közös étkezés alapanyagai, szemléletformáló előadás elődadói díja, környezetjavító tevékenységek eszközei, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagai stb.

A pályázható összeg: 40-90 ezer forint.

A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett „Teremtés heti helyi akciók” közé való előzetes regisztráció:

Teremtés hete 2023. helyi akció ökumenikus regisztrációja.

Pályázók köre:

  • evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek)
  • evangélikus nevelési és oktatási intézmények
  • evangélikus diakóniai intézmények

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázatot benyújtani az alábbi linken, az űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges:

Teremtés hete rendezvények 2023. – pályázati űrlap

Jelentkezési határidő 2023. szeptember 14., csütörtök 24:00

A teljes pályázati kiírás itt érető el:

A Teremtés hete idei kiemelt témája: “Áradjon az igazság, mint a víz”. Kapcsolódó segédanyagok az ökumenikus honlapon elérhetőek.

A teremtés minden része számít

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte az ECEN, az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat

Az ECEN vezetőségének nyilatkozata a 2023. augusztus 31. – szeptember 3. között Roskildeben tartott Nagygyűlés alapján (Fordította: Kodácsy Tamás, forrás: ecen.org)

Az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network/ECEN) 2023. augusztus 31. és szeptember 3. között a dániai Roskildében tartotta nagygyűlését több mint 80 fő részvételével, akik mintegy 25 különböző ország egyházaiból érkeztek.

Hálásan köszönjük a dániai vendéglátó egyházak szívélyességét és nagylelkű vendégszeretetét, különösen a roskildei Sankt Jørgensbjerg gyülekezet kedvességét. Bátorítást és kihívást jelentettek számunkra a fehéroroszországi és ukrajnai kollégáink különleges beszámolói, akik nehéz helyzetben is hűségesek elhívásukhoz, és szem előtt tartják a teremtésvédelem egyházon belüli és össztársadalmi jelentőségét egyaránt. Reményt adnak egy jobb élethez és hozzájárulnak a béketeremtéshez azáltal, hogy a fenntartható jövőre nevelést kínálnak minden generáció számára az egyházon belül és kívül. Hallottunk remek helyi egyházi programokról Dániában, és láttuk annak jó gyümölcseit, valamint a programvezetők elkötelezettségét, akik megfogalmazták azt is, hogy mennyire fontos tanulni az ECEN-en belül egymástól.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) A teremtés minden része számít” című vitaanyaga adta a konferencia alapját. A dokumentum két része, „A relációs ökoteológia” és „Az európai zöld megállapodástól a zöld gazdaságig” keretezte tanácskozásainkat.

A közgyűlés Máté evangéliumának szavaira reflektált: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13) és „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Az ige emlékeztet minket arra, hogy keresztyénként feladatunk van bolygónk megőrzésében, és hogy gyakorlati módon kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba mind egyházi, mind helyi közösségeink révén. Ezzel példát mutathatunk, és egyben megoszthatjuk jó ötleteinket, hogy előnyösen hassunk a szélesebb társadalomra is.

A fiatalok nagyban hozzájárultak a konferenciánkhoz. Biztatjuk egyházainkat, találjanak módot arra, hogy a fiatalok hallathassák hangjukat, és tegyék lehetővé, hogy befolyásolhassák a döntéseket, valamint törekedjenek arra, hogy a fiatalok is részesei legyenek a jövőbeli ECEN küldöttségeknek.

Teológusok, egyházvezetők, környezeti szakemberek és politikusok hozzászólásaikkal segítették a nagygyűlés tanácskozásait és eredményeit.

Nem kerülheti el figyelmünket, hogy a tűzvész, az árvíz, az éhínség és a migráció problémái egyre sürgetőbbé válnak egész kontinensünkön, ezért mindenképpen olyan emberekre van szükségünk, akik teljesen elkötelezettek társadalmunk megváltoztatásában. Támogatunk és bátorítunk minden egyházat, aki fellép az igazságtalanság ellen, és reményt ad közös jövőnk számára.

A résztvevők örömmel fogadták az Egyházak Világtanácsa (2022), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (2023) közelmúltban lezajlott nagygyűléseinek nyilatkozatait, melyekben mindkét szervezet tagegyházai hangsúlyosan elköteleződtek a teremtésvédelem és a klímaigazságosság mellett.

Látva ezeket az elköteleződéseket, az ECEN nagygyűlés arra kéri az egyházakat, hogy támogassák ezeket a célokat. A tapasztalatok megosztása, a hálózat építése nélkülözhetetlen építőkövek egyházaink cselekvőképességének növeléséhez és fenntartásához. Az ECEN továbbra is az a tér marad, ahol helye van a jó ötletek és gyakorlatok megosztásának és támogatásának, inspirálva szakemberektől, teológusoktól, egyházvezetőktől, és a gyakorlatban tevékenykedő emberektől.

Kérjük az egyházakat, hogy támogassák az ökoteológia, valamint az egyházi ökomenedzsment gyakorlati lépéseinek további fejlesztését és ezek terjesztését. Kérjük, hogy hogy ökumenikus közösségünk szerves részeként támogassák az ECEN-t.

*Az ECEN különböző európai országok egyházainak és keresztyén hívőinek hálózataként a környezeti kérdésekkel kapcsolatos szolgálatot segíti, melyet 1998-ban alapítottak. A nagygyűlés a következő ciklusra megválasztotta öttagú elnökségét, melynek tagjai Corinne Bitaud (Francia Protestáns Egyház), Kilian Dörr (Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház), Henrik Grape (Svéd Egyház), Tamás Kodácsy (Magyarországi Református Egyház) és Stephen Taylor (Anglikán Egyház, Egyesült Királyság).

A Hálózat és a Nagygyűlés további hírei, témái és eredményei elérehtőek angol nyelven az ECEN honlapján:
What’s new | Ecen

Eredeti szöveg: ECEN Assembly 2023 – Assembly Call

15 éves a Teremtés hete

Köszönjük, hogy 15 éve ünnepelhetjük együtt az ökumenikus Teremtés hetét Magyarországon!

Szeretettel kérünk Benneteket, ha a korábbi évekből van egy jó emléketek, képetek, videótok vagy bármi, amit szívesen megosztanátok a teremtés heti ünneplése(i)tekből, akkor küldjétek el nekünk a 15 éves ünneplés alkalmából!

Beküldök teremtés heti emléket.

Isten áldása legyen a közösségeken és minden erőfeszítésen!