Együtt közös otthonunkért

Teremtés hete 2021.

“Hol laksz?” (Jn 1,38) ige alapján az otthon, közös otthonunk és a megújulás volt alaptémája az idei teremtés hetének. Az aratási hálaadást megelőző hét folyamán (szeptember 26. és október 3. között) ország- és világszerte, ökumenikus és civil környezetvédő testvéreinkkel közösen, együtt ünnepeltünk, imádkoztunk és cselekedtünk olyan dolgokat, melyek közös értékeinkre, közös feladatainkra és közös helyzetünkre hívják fel figyelmünket. Az idei évben 55 közösség regisztrált esetményt az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport felhívására, és ezen események megvalósításában összesen 123 egyházi és civil közösség vett részt.

Hálát adni nagyon sokféleképpen lehet. Közös otthonunkért hálát adni mégis közösségben, együtt, összefogva a legjobb. Köszönjük minden közösségnek, hogy megosztotta híreit és ezzel egymásra is gondolva, a helyünkön, otthonunkban, mégis távoli társainkkal is közösségben lehettünk, mindannyian.

A változatos hálaadásból, ünneplésből most az alábbiakban szeretettel adjuk közre az evangélikus közösségek beszámolóit. Köszönjük a híreket minden szerzőnek, és szeretettel fogadunk, adunk közre továbbiakban megküldött híradásokat is.

Isten áldása legyen közösségeinken!

*

Mezítláb az ösvényen – Apostagi Evangélikus Gyülekezet, Selmeczi Géza Tamás írása

Teremtés hete az Apostagi Evangélikus Gyülekezetben

Az Apostagi Evangélikus Egyházközségben évek óta hagyománya van a környezettudatos életmódra nevelésnek, ami egész évben megjelenik a gyülekezet programjaiban. Legyen akár igehirdetési-, gyermek-, ifjúsági- vagy közéleti alkalom, valamilyen formában megjelenik a jövő generációi iránti felelősségünk.

Érett a gondolat már egy ideje, hogy a templomudvarban „mezítlábas ösvény”-t alakítsunk ki, ami kiemeli a gyülekezet nyitását az ösvény szabad használatával, másrészt az óvodai és iskolai csoportok számára lehetőséget teremtünk arra, hogy kalandosan, a tapintáson keresztül találkozzanak olyan elemekkel, amik eleink számára a természettel való kapcsolódást és a kölcsönös egymásrautaltságot jelképezték. Az ösvény mellett tájékoztató anyagokat helyeztünk ki, bemutatva ezen természetes anyagok szerepét életünkben, amik akár alternatívák is lehetnek számunkra.

Rajzpályázatot is hirdettünk „Otthonunk a Föld” címmel, amire több, mint 60 mű érkezett be. A díjátadó ünnepségen, melyen minden rajzot kisebb ajándékkal jutalmaztunk, a gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel együtt vettek részt egy vetélkedőn, melyen megfejtettük, hogy miként kell szelektíven hulladékot gyűjteni, és hogy miként lehet csökkenteni rezsiköltségeinket, amivel együtt a környezetünket is kíméljük.

***

Csak közösségben győzhetünk – Aszódi Evangélikus Gyülekezet, Zsemberovszky Veronika írása

Teremtés hete az Aszódi Evangélikus Gyülekezetben

Idén már harmadik éve, hogy az aszódi evangélikus gyülekezetben megünnepeltük a teremtés hetét. A gyermekek számára rajzpályázatot hirdettünk Az otthon mint a bizalom és a biztonság helye címmel, amelyre csaknem száz pályamű érkezett! Lőrincz Csaba, gyülekezetünk lelkésze olyan mosható vászontáskákat készíttetett, amelyeken a templomunk látható, ezek a hét folyamán és utána is a készlet erejéig megvásárolhatók. A női kör tagjai virágtöveket, virághagymákat ültettek a templomkertbe, közben a lehullott avart is zsákokba szedték, az ágyásokat pedig jó minőségű komposzttal dúsították.

Zsemberovszky Veronika hitoktató, a Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi Program helyi referense Olvad a sziget címmel tartott előadást. Beszélt a fenyegető környezeti problémákról, ugyanakkor rengeteg olyan gyakorlati praktikát is megosztott a hallgatósággal, amelyekkel csökkenthető azok környezetre gyakorolt hatása. Hangsúlyozta az egyéni felelősséget a kialakult helyzettel kapcsolatban és azt, mennyire fontos, hogy helyreállítsuk a kapcsolatunkat Istennel és egymással, mert csak közösségben győzedelmeskedhetünk a világ kísértéseivel szemben.

A hét zárásaként a vasárnapi hálaadó istentiszteleten Béres Tamás lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének tanszékvezető professzora hirdette az igét a 23. zsoltár alapján, majd Koltai Zsuzsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Ararát Teremtésvédelmi Munkaágának koordinátora köszöntötte a gyülekezetet.

***

Problémák és megoldások – Deák téri Evangélikus Gimnázium, Korányi Noémi írása

Teremtés hete a Deák téri Evangélikus Gimnázium angol fakultációján

A Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban a 11.-es angol fakultáción foglalkoztunk a teremtés hetével. Ehhez az angol nyelvű Season of Creation honlapot használtam, itt néztük meg a What is Oikos? című rövid bemutatkozó videót is.

Megbeszéltük, mit jelképez Ábrahám sátra, melyik bibliai történetben szerepel. Ötleteket gyűjtöttünk közös otthonunkkal – és az azt fenyegető veszélyekkel – kapcsolatban.

A diákok párokban kiválasztották a témát, amelyhez otthon gyűjtöttek anyagot (a bemutatás módját rájuk bíztam), és otthon készítették elő a csoportnak szánt bemutatót is. Az volt a szabály, hogy a választott témának kapcsolódnia kellett a saját életünkhöz, de úgy, hogy ne csak szembesítsék a hallgatóságot a problémákkal, hanem a hétköznapi életben általunk is követhető javaslatokat, tanácsokat is vártunk a helyzet megoldására vagy javítására. A második órán mind az öt csoport bemutatta a szívéhez közel álló témát a többieknek. Nagyon lelkesen és jókedvűen dolgoztak a diákok.

***

Szőlőtőkével gazdagodott az Iskolakert – Győri Ökumenikus Egyetemi Lelkészség, Bogdányi Mária írása

Teremtés hete a Győri Egyetemi Lelkészség szervezésében – fotó: Adámi Mária

Ora et labora – azaz megemlékezünk, örömmel adunk hálát, és tesszük a környezetvédelem hathatós cselekedeteit. Erre hívta fel a figyelmet a Győri Ökumenikus Egyetemi Lelkészség október 5-én délután a Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Karán tartott eseményen. A megjelenteket Pongrácz Attila dékán köszöntötte, és egyúttal bátorította a hallgatókat a környezet felelős megóvására. Mint kiemelte, Isten az ember örömét, jólétét akarja. Ezért hálát adva és ebből az erőből táplálkozva tudunk mi is környezettudatosan embertársaink javára élni.

Bogdányi Mária egyetemi lelkész azt a kérdést járta körül, hogy mit tehetünk és mit kell tennünk, hogy ne legyünk a föld kárára. Nil nocere, azaz ne árts! – szól az orvosok hippokratészi esküjében. Megegyeztünk, hogy ez mindenkire vonatkozik, de különösen is a leendő pedagógusokra. Próbáljunk mindannyian csak azt és annyit birtokolni, amire és amennyire valóban szükségünk van. Testi és lelki egészségünk nem lehet meg a természettel való szoros, mindennapi kapcsolatunk nélkül, ápoljuk hát felelősséggel!

A tavalyi fügefaültetés után ezúttal – Halbritter Andrással, a Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék tanszékvezetőjével, az Iskolakert-hálózat lelkes megálmodójával és vezetőjével közösen – egy szőlőtőkét ültettünk el, amely reménység szerint bőven fog teremni mindannyiunk örömére és egészségére. Ehhez kértük Istenünk gazdag áldását.

***

Teremtés hete Pápán – Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, Hajas Ildikó írása

Teremtés hete a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Iskolában

A természetismereti tantárgyak keretében megvizsgáltuk helyünket a Világegyetemben, a Naprendszert, Földünket, helyünket a teremtett világban. Ezekről maketteket, PPT-ket készítettünk. Ismerkedtünk a Biblia növényeivel, kertet terveztünk. Szakköri keretben egészséges ételeket készítettünk, drámapedagógiai foglalkozáson a család-otthon-közösség témában dolgoztunk. Kerékpártúrán vettünk részt, családi napot szerveztünk osztályainknak.

***

Mindennap a teremtésért – Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet, Pap Kinga Marjatta írása

Teremtés hete a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetben – Fotó: László Dávid

Kelenföldön a teremtés ügye a 2021-es témahéten is többféle módon kapott kiemelt hangsúlyt, de lényegesebb, hogy az ezzel kapcsolatos teológiai reflexió és gyakorlati odafigyelés folyamatosan átszője a gyülekezet mindennapjait.

A hetet indító családi és főistentiszteleten részt vevők könyörgő imádság keretében figyeltek Isten ajándékaira és az azokhoz kapcsolódó feladatokra. A vespera a hét központi igéjéből – „Mester, hol laksz?” (Jn 1,38) – kiindulva énekválasztásaiban is tükrözte a teremtés heti tematikát. Az Istent a mennyektől a mélytengerekig minden ízében magasztaló világról szóló 50. ének, a 148. zsoltár parafrázisa különösen is belopta magát a jelenlévők szívébe.

A fiatal felnőttek köre Molnár Lilla lelkész Credo folyóiratban megjelent írása alapján beszélgetett a globális kihívások tudományos tényeiről, az ezekkel járó, olykor nyomasztó lelki terhekről és a személyes gyakorlati vállalásokról. A hét zárásán a szóban és énekben megfogalmazott imádságokon túl az oltár is gyümölcsökkel ékeskedett a hálaadás jeléül.

***

Teremtés hete Kőszegen – Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, szerkesztve Zsóri-Ments Orsolya szíves közlései alapján

Teremtés hete a Kőszegi Evangélikus Középiskolában

Az idei teremtés hetén a Kőszegi Evangélikus Középiskola diákjai a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) diákjainak programján vettek részt. A közös kirándulás alkalmával a diákok a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban folyó beruházással és a környék természeti kincseivel ismerkedhettek meg. (Szerk: Az erről szóló beszámolót ld. lejjebb: Szempontok kereszttüzében – Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, dr. Simon Attila írása.)

A közös kirándulás másnapján a Kőszegi Evangélikus Középiskola egy egész tanítás nélküli munkanapot szentelt az idei teremtésheti munkafüzet témájának és feldolgozásának. Az iskolai csendesnap programjának alakításában aktívan részt vettek az iskola saját diákjai, illetve meghívott előadóként az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkésze és hallgatói is.

***

Új utakon – Mendei Evangélikus Gyülekezet, Pintér Mihály írása

Teremtés hete a Mendei Evagnélikus Gyülekezetben

A teremtés hetében nyitó alkalomként feldíszítettük oltárunkat s környezetét a termésért való hálaadó istentiszteletre. Kedves hagyomány ez gyülekezetünkben. Délután református testvéreink is itt adtak hálát Istennek a természetben megmutatott gondoskodó jóságáért.  

A hét zárásaként a Mendei Evangélikus Egyházközség és a Mendei Forrás Egyesület közös szervezésében egy kellemes erdei kirándulásra invitáltuk az egyházközösség tagjait és a helyi lakosokat. Túránk a Mendei Vasútállomástól indult és a Farkasdi Csárdáig tartott, 10 kilométeren keresztül. A frissen felújított zöld sáv turistajelzés első felavató túrája volt ez, mely jó hangulatban és remek időjárási viszonyok között telt el. Az őszi természet csendje és látványa megnyugvást és feltöltődést adott nekünk, miközben fáradhatatlanul róttuk a kilométereket. Gombákat ugyan keveset láttunk, de az erdő más kincsei kárpótoltak bennünket. A fáradt túrázókat gulyásleves várta a csárdában és buszunkkal a koraesti órákban vissza is érkeztünk Mendére. 

***

Bibliaóra faültetéssel – Nyíregyházi Evagnélikus Gyülekezet, Zsarnai Krisztián írása

Teremtés hete a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben bibliaóra keretében dolgoztuk fel a teremtés témakörét. A meghirdetett alkalomra fiatalok, családosok és idősebb gyülekezeti tagok érkeztek. Az egyházközség hivatali udvarában elültettünk két tuját és egy vérszilvafát és a nagytemplom kertjében is három vérszilvafát.

Az ültetés után a bibliaórán a Zsid 11,4 igéből kiindulva a teremtésből fakadó, a teremtett világ iránt érzett felelősségünkről volt szó. A gyermekek, a következő nemzedék kiemelten súlyos felelősségét és a teremtett világ megóvását helyeztük előtérbe. Két éneket is megtanultunk. Jó volt együtt lenni, együtt énekelni, ültetni, a teremtett világról elmélkedni.

***

Otthon a gyülekezetben – Pestszentimrei Evangélikus Gyülekezet, Horváth-Csitári Boglárka Flóra írása

Teremtés hete a Pestszentimrei Evangélikus Gyülekezetben

Szeptember utolsó hétvégéjén ünneplete gyülekezetünk az idei teremtés hetét. Célunk az volt, hogy az egész gyülekezetet megmozgassuk ezen a napon. A program már reggel elkezdődött, amikor közös főzésbe kezdtünk. Szorgos kezek pucolták a zöldségeket, hogy a bográcsban időben elkészülhessen az ebéd. Az előkészületek után a kertben tartottuk meg hálaadó családi istentiszteletünket. Az oltáron lévő gyümölcsök, zöldségek jelképezték Isten teremtő gazdagságát. A családi istentisztelet keretében a gyerekek kis virágokat ültettek el, hogy amikor hazaviszik azokat, mindennap emlékezzenek Isten jóságára, amivel ezt a világot fenntartja. A délután folyamán kirándulni ment gyülekezetünk egy közeli arborétumba.

Gyülekezetünk hálás ezért az ünnepnapért, hogy egy kicsit megállhatunk, lelassulhattunk, és valóban egész nap megtapasztalhattuk Isten gondviselését és megannyi áldását.

***

Teremtőnk szeretetéből élünk – Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Schaller Bernadett írása

Teremtés hete a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Iskolában

Istkolai alkalmainkat és programjainkat a Teremtés hete jegyében tartottuk a héten. Az iskolai áhítatot a kiadott teremtésvédelmi füzet felhasználásával, annak témájában tartottuk meg. Meghívott előadónk, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa gyerekbarát vetítettképes előadást tartott környezeti témában. A Teremtés hete témájához illő aszfaltrajz-versenyt és plakáttervezés pályázatot hirdettünk. Volt továbbá szlogenverseny és ötletgyűjtés “Mi, gyerekek – a teremtett világért” témában. Mindezek mellett egész héten egy teremtésvédelmi gondolatösvényt helyeztünk el az iskolában, mely érdekes és elgondolkodtató idézetekkel és meditatív képekkel hívogatott minden tanulót környezeti és teremtésvédelmi kérdéseken való gondolkodásra.

Az iskolaudvaron madárbarát kert kialakítása tervezzük még, melyhez a madáretetők már készen állnak, de a kihelyezésük csak a hideg idő érkeztével történik majd meg. Az osztályok örökbefogják a madáretőket és ők fogják rendszeresen feltölteni (téli iskolai szünetben a gondnokság intézi a madáretetést). A programokon a gyerekek örömmel, szívesen és lelkesen vettek részt.

***

Vendégségben az erdőben – Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda, Lévai Tamásné írása

Teremtés hete a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvodában

A Szegedi Pitypang Evangélikus Óvodában gyerekek és felnőttek egyaránt nagy izgalommal készültek a teremtés heti kirándulásra. Az erdő világába bevezető természetismereti foglalkozást Brázik Zsuzsanna óvónő tartotta, aki a gyerekeknek találós kérdések segítségével mutatta be, milyen állatok élnek az erdőben, majd az erdő hangjainak lejátszásával közösen azonosították az erdei állatokat.

A kirándulás előtt megbeszéltük, mit érdemes és mit nem a hátizsákunkba bepakolni, és azt is, hogy mire valók az elcsomagolt tárgyak (távcső, nagyító, kullancsriasztó). Ezeknek aztán nagy sikerük volt a helyszínen: áhítattal vizsgálták a gyerekek a hangyabolyt, a faleveleket, a gilisztákat, a csigákat és a tobozokat.

A nagycsoportosok már nagyon ügyesen feleltek arra a kérdésre, hogy milyen szabályokat kell betartani az erdőben: nem szabad tüzet gyújtani, szemetelni, hangoskodni, és semmit sem szabad letörni, letaposni. „Úgy kell viselkedni az erdőben, mintha vendégségben volnánk!” – fogalmazták meg a gyerekek. „Csak a lábnyomodat hagyd az erdőben, és csak az emlékeidet vidd haza!” – állapítottuk meg.

Sétánk őszi „kincsvadászattal” folytatódott. Keresniük kellett valamit, ami sima, zizeg, szúrós vagy repül. Zárásként mindenki „lefényképezte” az erdőt, hogy a legszebb emlékképet vigye haza magával róla.

***

Otthon lenni a kertben – Répcelaki és Csánigi Evangélikus Gyülekezetek, Baranyai Bence írása

Teremtés hete a Répcelak-Csánigi Evangélikus Gyülekezetekben

A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközségben a „Hol Laksz?” tematikát a hétközi alkalmainkon dolgoztuk föl. Egyik délelőtt a Százszorszép Óvoda nagycsoportosai látogattak el a gyülekezeti udvarra egy foglalkozásra és a kertben lévő nagy gesztenyefa terméseinek összegyűjtésére, melyekből gesztenyefigurák készültek. Szombat délelőtt gyülekezeti tagjainkkal kiegészülve az udvar növényeit frissítettük fel, új bokrokat ültetünk, majd a délelőttöt közös palacsintázással zártuk. A Teremtés Hetének csúcspontja az immár hagyományos hálaadó istentisztelet volt.

***

Lássátok és ízleljétek! – Soproni Evangélikus Gyülekezet, Pelikán András írása

Teremtés hete a Soproni Evangélikus Gyülekezetben

A Soproni Evangélikus Egyházközségben hosszú ideje hagyomány, hogy ősszel külön teremtésünnepi istentiszteletet tartunk. Így történt ez szeptember 28-án is. A gyülekezet a keddi délutánon ezúttal is vendégül látta a Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Kollégium diákjait és nevelőit, akik lelkészükkel, Simon Attilával együtt örömmel csatlakoztak hozzánk. Az istentisztelet tematikájában a Teremtésvédelmi Munkacsoportja által összeállított anyagot követte, az oltár díszítése és az alkalom végén kiosztott gyümölcsök pedig Istennek azokat a gazdag ajándékait tették láthatóvá és ízlelhetővé, amelyekről Pelikán András lelkész igehirdetése is szólt.

Október 3-án hálaadó istentiszteleteket tartott a Soproni Evangélikus Egyházközség a gyülekezet templomában és gyülekezeti házában. Délelőtt a magyar és német nyelven tartott négy istentisztelet témaválasztásában és az oltárok feldíszítettségében is Isten teremtésének gazdagságát hirdette. A negyedik istentiszteleten a megszokottnál jóval több szolgáló vett részt: az énekeket a gyülekezet erre az alkalomra összeállt kórusa és zenekara kísérte, Isten teremtését dicsérő énekekkel szolgáltak a Hunyadi óvoda gyermekei és kísérő óvónői. És ezen az istentiszteleten mutatkozott be a gyülekezet előtt az idei év magyar nyelvű konfirmandus csoportja is, így az alkalmon feladatot vállalt generációk együttesen is a teremtett világ gazdagságát mutatták be.

A gyülekezet számos csoportja közül az elmúlt hetekben két közösség is erdei kirándulásra indult a várost körülvevő erdőkbe és hegyekbe, ily módon megerősödve Isten megtapasztalható szeretetében. A német nyelvű gyermekcsoport, a Kindergruppe is gyalogos kirándulást tett a soproni erdők mélyén kialakított Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadasparkba. Itt játékos eszközökkel egészen közeli képet kaphattak a gyermekek a természet rendjéről. A konfirmációt megelőző életkorúak magyar nyelvű csoportja, a Fifi résztvevői a város szélén kirándulva nyertek hasonló tapasztalatokat. Ők gyalog átsétáltak Tómalomról Fertőrákosra, és onnan elektromos kisvonattal utaztak a Fertő-tó mentén, a határsávban.

Soproni ökogyülekezetünk számára mindig fontos a természettel való közvetlen találkozás, ezt a célt szolgálta ez a két kirándulás is.

***

Szempontok kereszttüzében – Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és kollégium, dr. Simon Attila írása

Teremtés hete a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégiumban

A teremtés hete alkalmából mindennap tartottunk alkalmakat a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégiumban. Hétfőn a reggeli áhítaton beszéltünk a teremtés csodáiról, kedden a kollégistákkal részt vettünk a Soproni Evangélikus Egyházközség délutáni teremtés heti áhítatán, majd gyümölcsös szeretetvendégséget tartottunk. A szerdai napon az öntevékenységről volt szó: a gyerekek zöld növényeket hoztak az iskolai termekbe, és „örökbe fogadták” őket, a kertbe pedig a tanáraik segítségével választottak és ültettek el növényeket.

Csütörtökön komplex, egész napos programot tartottunk a kőszegi evangélikus középiskola diákjaival közösen. A délelőtt folyamán belátogattunk a Fertő-tavi projekt építkezésére, amelyen több szakember (az építésért felelős környezetvédelmi, illetve kommunikációs menedzserek) vezettek körbe minket. A nap meghatározó élménye volt, hogy saját szemünkkel láthattuk az építkezést, és szabadon feltehettük a kérdéseinket. Ebéd után három csoportban folytattuk a napot. Az egyik madármegfigyelésre ment egy madárgyűrűző szakemberrel, mások kenutúrán vettek részt a Fertő-tavon, a harmadik csoport pedig a fertőrákosi kőfejtő kiállítótermében ismerkedett a Fertő-táj és a süttői mészkőbánya jellegzetességeivel, a mészkő környezeti emlékeivel, fosszíliákkal, valamint az egykori és jelenlegi helyi élővilággal.

Pénteken zero waste, azaz hulladékmentes bevásárlást és pikniket tartottunk a soproni Dekagramm csomagolásmentes élelmiszerüzletben, ahol a bolt munkatársai játékos foglalkozást is tartottak.

***

Otthonunk élővilága – Orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Koncsek Árpádné írása

Teremtés hete az orosházi Székács József Evangélikus Iskolában

Az orosházi Székács Evangélikus Iskola 5-6. osztályos diákjai szakszerű vezetés mellett a szarvasi Körösvölgyi Állatparkban ismerkedtek a Kárpát-medence élővilágával, hazánk őshonos állatvilágával és természeti környezetével.

Alig kezdtük el a tanévet, egy szenzációs kirándulásra ment az ötödik és hatodik évfolyam. Szarvasra, a Körös-Maros Nemzeti Parkba látogattunk el egy napra. Ismerve a gyerekeket, nagyon szeretik az állatokat, és a természetet. Ezért is hagyomány iskolánkban, hogy minden ötödik osztály év elején ellátogat ide. Előszőr nagy csodálattal nézték a nemzeti parkot bemutató természetfilmet, amelyről utána azt nyilatkozták, hogy „Nem is tudtam, hogy ilyen szép helyen élek!”. A központi épületben megrendezett állandó kiállításban is a kipróbálható, játékos, belenéző és megérinthető tárgyak, állatok, helyek tetszettek nekik. Pl. bebújtak a hód járataiba; játszottak az állatos társasjátékkal; bekukucskáltak az állatok leírásához, majd hangosan felolvasták őket.

Ezek után elindultunk a kijelölt útvonalon az állatokhoz, közben érintettük a gyógynövénykertet. Minden állatnál sok időt töltöttünk, – elolvastuk róluk a tudnivalókat -, többet is, mint kellett volna, mert sok-sok kérdést tettek fel nekünk a gyerekek. Mindegyiket meg akarták simogatni, közel akartak menni, nehéz volt visszatartani őket. Megbeszélés után azt is megértették, hogy ha nem zajonganak, csendben figyelnek, akkor az állatok is közelebb jönnek, nem ijednek meg tőlük. Számomra meglepő volt egy-két tanuló tájékozottsága, tudása az állatok életmódjával kapcsolatban. A legtöbb időt a kacsák etetésével töltöttük, majdnem kiürítettük az etetőanyaggal feltöltött „gépet”.

Az európai bölény hatalmas termetével mindenkit lenyűgözött. Ez a faj az Európai Bölény Fajmegmentő Program részeként látható Szarvason. Bár már nem veszélyeztett állat, de a „fenyegetettség határán” lévőnek minősül.

Különleges volt még az aranysakállal való találkozás, amiről megtudták a gyerekek, hogy egy időben teljesen eltűntek hazánkból, az utóbbi néhány évben azonban annyira elszaporodott, hogy már invazív fajnak minősül.

Kedvencek voltak még a farkasok, a simogatható háziállatok és a rókák. Persze felsorolhatnám az összes állatot, mert valakinek mindegyik kedvenc volt. Rengeteg képet készítettek a gyerekek, s még utólag is nézegették, emlegették a látottakat.

***

A mag életre kel, és terem – Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Zsarnainé Urbán Nóra írása

Teremtés hete a Thúróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

Az idei évben a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola is csatlakozott a teremtés hetéhez. Lelki alkalmakkal, tulipánhagyma-ültetéssel és rajzkiállítással készültek iskolánk diákjai és az óvodákba járó kisgyermekek pedagógusaik vezetésével. A gyermekek kezei közül szebbnél szebb alkotások kerültek ki, feldolgozva a teremtés napjait. Készültek olyan alkotások is, amelyek természettudományos szempontokat vettek figyelembe, például a lamininről: a sejtjeinket összekötő molekula ugyanis kereszt alakú, így akarva-akaratlanul is Krisztusra mutat.

Az intézmény óvodájában minden kicsi gyermek kapott egy tulipánhagymát, amelyet közösen magaságyásokba ültettünk. Várjuk, hogy tavasszal gyönyörködhessünk majd a csodában.

Lám, milyen fenséges, hogy az elültetett mag és hagyma életre kel, és teremni fog. Mindegyik mag és minden hagyma a neki megfelelő módon, a belékódolt információnak megfelelően. Ilyen csodálatos Isten teremtett világa! Legyünk mi magunk is a helyünkön benne, gondoskodva mindarról, ami saját egyéni felelősségünk!

***

Együtt hálával – Nagymányok-Váraljai Evangélikus Gyülekezetek, Schaller Bernadett írása

Teremtés hete a Nagymányok-Váraljai Evangélikus Gyülekezetekben

Hálaadó istentiszteletet tartottunk Nagymányokon és Váralján is, melyeknek során kitekintettünk értékeinkre és lehetőségeinkre, odafigyeltünk felelősségünkre. Az istentisztelet a teremtésvédelmi füzet felhasználásával zajlott. Az ünneplés előtt és után lehetőséget biztosítottunk a találkozásra és beszélgetésre, fotókiállítással és teremtésvédelmi gondolatösvénnyel érzékenyítettünk a témára. Gyülekezetünk még – kedvező időjárás esetén – egy későbbi időpontban erdei istentiszteletet tervez megvalósítani a Teremtés hetéhez kapcsolódóan.

***

Híradásainkat folyamatosan frissítjük.

Hálaadás közös otthonunkért – elkezdődött a Teremtés hete

Hálaadás közös otthonunkért az Isten alkotta katedrálisban

Beszámoló a Teremtés hete evangélikus nyitóalkalmáról

Szerző: Koltai Zsuzsa,
Fotók: Pete Dóra (poraphoto)

2021. szeptember 26-án, vasárnap a Lágymányosi Ökumenikus Központ kertje adott otthont az idei teremtés hete evangélikus nyitóalkalmának. A Budapesti Evangélikus Egyetemi Lelkészség és az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág együttműködésében megrendezett alkalom igehirdetője Gáncs Péter, nyugalmazott püspök, Ararát alapító volt, a liturgia szolgálatát pedig Gombkötő Beáta, egyetemi lelkész és a Közel Akusztik zenészei végezték. Az istentiszteletet követő kerti szeretetvendégségen kistermelői, friss idénygyümölcsökkel várta terített asztal a résztvevőket a Nepazarolj csomagolásmentes bolt termelője jóvoltából.

Aki járt már a Lágymányosi Ökumenikus Központ kertjében, bizonyára könnyen és gyorsan maga elé tudja idézni azt a gyönyörű, ősfás, természeti áldásban gazdag kertet, melynek „élő csendje”, szépsége pillanatok alatt magával ragadja az embert. A Luther kollégium építkezése óta jelentősen lecsökkent a kert mérete és ősfáinak száma is, de meglévő épület és az éppen épülő kollégium ölelésében marad egy talpalatnyi kis kert, mely még őrzi azt a kincset, ami a lágymányosi kert sajátja. Az őszi napsütésben és a vasárnap délután meghitt nyugalmában elénk táruló kert, közepén a magasba nyújtózó, dúslombú fájával, olyan mintha az édenkertbe szökhetnénk be egy pillanatra, mintha újra otthon lehetnénk. A „templomban”, ahol az ég alkotja a boltozatot, ahol a fa és az elé elhelyezett asztal együtt teremtik meg az oltárteret – igehirdetőnk szavaival élve – a legszebb, az Isten alkotta katedrálisban vagyunk. Ebbe, a nem épített, hanem teremtett templomba gyűltünk össze hálát adni közös otthonunkért, és együtt imádkozni megújulásért.

Teremtés heti istentiszteletünk liturgiájának ívét és szövegezését az immáron nyolc éve folyamatos ökogyülekezeti munkát folytató Soproni Evangélikus Gyülekezet lelkészétől, Pelikán Andrástól kaptuk. A letisztult liturgiai szövegezés egyensúlyban tart tradicionális és modern tartalmakat és elemeket, és egyaránt tartalmaz mind egyetemes, mind személyes és aktuális megszólalást. Helyzetünket, kérdéseinket, aggodalmainkat és a vállunkat nyomó terheket komolyan véve, releváns Krisztusi üzenet szólal meg bűnvallásban, feloldozásban, imádságokban, hitvallásban, úrvacsorai szeretetközösségben, áldásban. A liturgiai szövegeket Gombkötő Beáta, budapesti egyetemi lelkész szólaltatta meg, párbeszédben a gyülekezettel (bűnvallás, hitvallás), párbeszédben az igehirdetővel (zsoltározás, lekció, hálaadás) és folyamatos párbeszédben a zenei szolgálattal.

A liturgia gazdagságát a Közel Akusztik zenészei (Szidoly Roland, Nagy Szabolcs, Wölfel Mihály, Sikter András, Doma Márton) az egyes elemekre, részekre, témákra reflektáló énekkel és zenékkel tették teljessé. Az evangélikus ifjúság Új Ének könyvéből gondosan válogatott, tematikus énekek megszólaltatásával, áradó frissességgel és üdeséggel töltekezve, szívhez szólóan hozták egészen közel a liturgia élményét.

Az igehirdető, Gáncs Péter, nyugalmazott püspök a Teremtés hete idei témájának, igei mottójának „Hol laksz?” jánosi kerettörténetét választotta alapigének (Jn 1, 35-42). A Jordán folyó partján lejátszódó evangéliumi jelenet az első tanítványok elhívását beszéli el, melyben a két érdeklődő követő felteszi a kérdést Jézusnak „Mester, hol laksz?”. Hogy ez a törékeny, szinte esetlen kérdés valójában mennyire mélyen egzisztenciális, és milyen sokrétű tartalma van, azt több irányból is megvilágította igehirdetőnk. Egyrészt, ahogyan az ember kérdezi, kutatja, keresi Istent, hogy hol lakik, hogy mi a kapcsolata a világgal, másrészről, ahogyan az Isten, kérdezi tőlünk, emberektől, hogy mi hol lakunk: az aktus, ahogyan az Isten közelít, odafordul az emberhez. Az Isten odafordulása – tetten érhető a teremtés heti füzet borítójának képén is – az a pillanat, amikor a „törvényt adó a törvények alá kerül, hogy betöltse a törvényt.” – idézte a teremtés heti füzet bevezetőjéből. És hogy mi is az törvény, amit betölt? – igehirdetőnk felhívja rá figyelmünket, hogy ennek a törvénynek az első kulcs mondata így hangzik: műveld és őrizd! „Műveld és őrizd mindazt, amit Istentől kaptál, amit és akit és akiket rád bízott, a teremtett világot, teremtmény társakat. Így töltsd be a törvényt, ami nem más, mint a felelős, kölcsönös, tevékeny szeretet. Amit, akit Jézus Krisztusban ismertünk meg, aki benne inkarnálódott, lett testté. Benne együtt a Teremtő, az Isten és a teremtmény, az ember, Te és én. És igazán általa találom meg a helyemet, az otthonomat ebben a világban, mert Neki otthonává vált ez a teremtett világ, és ígérete szerint, minden napon velünk marad, a világ végezetéig.”

Azzal kapcsolatban, hogy mindez hogyan valósul meg igehirdetőnk nagyon plasztikusan és részletesen világított rá az alapigében is megszólaló történet igei eseményeire, a cselekvésekre, és a szereplők történetére. Kiemelte, hogy – az igeszakasz egyik hangsúlyos mozzanata, hogy Jézus megfordul, hogy olyan Istenünk van, aki nem csak tőlünk várja, hogy megtérjünk, hanem maga is megtér – Jézusban az Isten megtér, odafordul az emberhez. Ez az igeszakasz, ez a történet rendkívüli eseményt rögzít: annak a pillanatát, amikor a testté lett Ige missziói útjára indul. Annak vagyunk tanúi, hogy az Istent kereső, az Isten után kérdező ember az emberhez forduló Istennel találkozik, és az Ige útjára indul a világban. „Megtaláltuk azt, akiben velünk az Isten, közöttünk az Isten, aki új hitet, új reményt, új küldetést, új perspektívát ad az életünknek. Esélyt ad arra, hogy Isten oikoszát, ezt a teremtett világot megújítsuk, újra élhetővé, továbbadhatóvá, fenntarthatóvá tegyük, műveljük és őrizzük. És nem vagyunk egyedül, mert ő is itt van velünk ebben a nemes harcban, küzdelemben. Velünk, közöttünk lakik, olyannyira, hogy asztalt terít most nekünk, és hamarosan a vendégei leszünk, megosztja velünk ennek a teremtett világnak, ízletes, zamatos gyümölcseit: kenyeret, szőlőt, annak levét, gyömölcsöket. Mindazt, amit tőle kaptunk, amit megoszthatunk egymással.”

A teljes igehirdetés meghallgatható YouTube-csatornánkon.