Teremtés hete nyitány – 2020. szeptember 27. 18 óra

2020. szeptember 27-én vasárnap kezdődik az idei Teremtés hete. Ez alkalomból a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség ad otthont az evangélikus nyitánynak vesperás / esti áhítatán.

Mindenkit szeretettel várunk a Budapest XI. kerület Bocskai út 10-ben, az evangélikus templomban a 18 órakor kezdődő vesperára. Az alkalmon Gombkötő Beáta, a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkésze hirdeti Isten igéjét és a Fővárosi Protestáns Kántorátus végzi a liturgia szolgálatát.

.

Vigyázzunk egymásra! A templomban – az Evangélikus Püspöki Tanács elővigyázatossági irányelveinek megfelelően – a közösségi alkalmak távolságtartással, kötelező maszkviseléssel és a bejárónál kézfertőtlenítés lehetőségével kerülnek megtartásra.

Teremtés hete pályázat – hosszabbítás

Augusztus végén tettük közzé pályázati felhívásunkat, mellyel arra hívtunk Benneteket, hogy szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük meg összefogásban a Teremtés hetét. Továbbra is szeretettel hívunk mindannyiótokat, hogy ünnepeljetek velünk, de a járványhelyzet fokozódására és az ezzel járó bizonytalanságokra tekintettel, arra kérünk Benneteket, hogy a tervezett programjaitok szervezése közben (is) őrizzétek meg az éberségeteket, tájékozódjatok az aktuális járványügyi ajánlásokról, előírásokról és próbáljátok ezek ismeretében átgondolni, újragondolni programjaitokat annak érdekében, hogy a rendezvények ne veszélyforrás, hanem az egymásra figyelő, méltó és örömteli ünneplés eseményei legyenek a közösségeitekben.

Bátorítunk mindnyájatokat, hogy szervezzetek a Teremtés hetére a lehetőségek szerint és az adottságokhoz igazodva ünneplést, mert fontosnak tartjuk, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is eljusson mindannyiunkhoz a remény üzenete. A remény az idei teremtés heti füzetnek alaptémája („Teremtő bizonytalanság – A remény nem csal meg”) és ez pont ebben a bizonytalan helyzetben kíván segítséget nyújtani, meghívni közös gondolkodásra. A Teremtés hete ünneplése, annak a világjárványnak árnyékában, amelynek megrendítő valósága nem független azoktól a folyamatoktól, ahogyan mi emberek bántunk és bánunk a teremtett világgal és környezetünkkel, még fontosabb most, mint bármikor máskor.

Szeretnénk a munkátokat és a tervezést azzal segíteni, hogy a korábban kiírt pályázat feltételein és keretein módosítunk az alábbiak szerint:

HOSSZABBÍTÁS! A Teremtés hete rendezvények 2020 – pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítjuk. Új benyújtási határidő: 2020. szeptember 25.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a meghosszabbított időszakban (2020. szeptember 14. és 25. között) benyújtott pályázatok esetében nem fogjuk tudni garantálni, hogy a támogatási összeg eljut hozzátok a rendezvény megvalósításáig, de a jóváhagyásról mindenképpen küldünk értesítést a Teremtés hete kezdőnapját megelőzően (2020.09.26.).

Továbbá szeretnénk azzal is segíteni Mindenkit a bizonytalanságok közepette, hogy a pályázati összegek felhasználási céljának módosítására bármikor lehetőségetek lesz – akár a rendezvény napján történő változtatás esetében is – erre vonatkozó kérvényeiteket igyekezni fogunk a legnagyobb rugalmassággal kezelni.

A pályázati támogatás felhasználási körében lehetőségetek van a Teremtés hetével kezdődően használatba vett teremtésvédelmi célokat szolgáló olyan eszközök beszerzésére is, amelyek hosszú távon szolgálják majd a közösség környezettudatos működését, illetve a pályázati összeget fordíthatjátok online megjelenéseket támogató szolgáltatásokra és eszközökre is, amennyiben ezeket a Teremtés hetének ünneplésével kezditek igénybe venni.

Isten áldása legyen munkátokon és erőfeszítéseiteken!

Jelentkezési felület a pályázat kiírásban elérhető:

Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi program indul

Szeptember elsejétől indul a Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET) program gyülekezeteink részére, amelyre várjuk szeretettel egyházközségeink jelentkezését.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága átfogó egyházi teremtésvédelmi programot hirdet. A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (röviden MEET) program egyházunk minden közössége számára nyitott és önkéntes program lesz. Most szeptember 1-től indul a program első egysége gyülekezeteink részére. Későbbiekben, fokozatosan nyílik lehetőség a csatlakozásra intézményeink – nevelés és oktatási intézmények, diakóniai intézmények – hivatalaink, konferencia és missziói központjaink (szálláshelyek), alapítványok, egyesületek és további közösségek részére is.

A MEET program a teljes egyházat átfogó teremtésvédelmi program, amely önkéntes alapon és elven működik, a közösségek saját indíttatásukból jelentkeznek, maguk határozhatják meg céljaikat, szándékaikat, az elköteleződés mértékét, és maguk állíthatják össze a közösség teremtésvédelmi programját. Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág keretet és segítséget biztosít a vállalás egyedi tervezéséhez, összeállításához és támogatást a közösségeknek céljaik megvalósításához.

A működési elv szorgalmazza a teremtésvédelmi programban résztvevő közösségek együttműködését, a régiók összetartását, a hálózatos működés kialakítását. A látni és láttatni elvén, a programban résztvevő közösségek könnyen megtalálhatják egymást, megosztják jó gyakorlataikat, híreiket, eseményekre szóló meghívásaikat és beszámolóikat. Közösségi szerepvállalásuk meghatározásáról szabadon döntenek, és ennek a vállalásnak függvényében lehetnek aktív kezdeményezők vagy éppen nyitottak megkeresések, együttműködési gyakorlatok kialakításának tekintetében. A programban résztvevőknek lehetőségük van segítséget és támogatást kérni és nyújtani.

Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág a programban résztvevő közösségek részére igyekszik minél személyre szabottabb formában segítséget nyújtani, és a közösségek közötti kapcsolatteremtést regionális és országos szinten is támogatni a közösségek delegáltjainak biztosított képzésekkel, találkozókkal és kommunikációs tér felkínálásával.

A programba jelentkezés feltétele a szervezeti egység, közösség jogszerű döntéshozó szervének csatlakozási határozata. A csatlakozási döntéssel a közösség alapvetően vállalást tesz arra, hogy elköteleződik teremtésvédelmi célok megvalósítására. Vállalja, hogy istentiszteleti alkalmain rendszeresen – legalább havonta egyszer – imádkozik a teremtett világért, minden évben megünnepli a Teremtés hetét és rendszeresen – legalább évente egyszer – megosztja a jó gyakorlatait.

Ezen túlmenően teremtésvédelmi céljait és programját minden közösség maga határozhatja meg és állíthatja össze, annak függvényében, hogy mire van lehetősége, mit tud és mit szeretne vállalni. A közösségek lehetőségeik és adottságaik figyelembevételével mérlegelhetik az egyes területeken végzett munka intenzitását, és választhatnak különböző utakat a programjaik megvalósítására.

Ilyen területek és témakörök, hogy a közösségek életében milyen formában jelenik meg a teremtésvédelem szempontja a tevékenységeikben és együttléteiken (közösségi alkalmakban, lelkiségben). A közösség helyi szintű elköteleződésben és globális vonatkozásokban mit tud megvalósítani a teremtésvédelem ügyei közül (lokális és globális elköteleződés). Milyen hozzáállásra bátorítja a közösség tagjait és azokat, akiket különböző kommunikációs csatornáin keresztül megszólít (attitűd, szemléletformálás). A közösségek tulajdonában lévő épületekkel, építményekkel és helyekkel hogyan gazdálkodik, azoknak környezetkímélő, hatékonysági szempontú korszerűsítése, illetve fenntartásuknak fogyasztásoptimalizált módja miként jelenik meg. A közösségek tulajdonában lévő földterületekkel hogyan gazdálkodik. Mennyiben jelenik meg az ökológiai diverzitás, és a természet védelme a földterületeken való gazdálkodás tervezésénél, megvalósításánál.

A közösségi szerepvállalás, a teremtést óvó vállalások és elköteleződés mértékétől függően, a közösségek öt különböző modulból választhatják részvételüket a programban. A közösségek a kiválasztott modulnak megfelelő programterv összeállítását követően egy-egy modul arculati elemeit maguk is jogosultak használni. (Feltűntethetik elektronikus kommunikációs felületeiken, levelezésben, hirdetményeikben.)

A modulok szimbólumai bibliai növények: Mustármag, Mező Lilioma, Szőlővessző, Fügefa és Libanoni Cédrus. A növények mindegyike szép, a maga nemében mindegyik teljes, és fontos bibliai üzenetet hordoz. Ezek a „növényi” modulok kereteket adnak, mely kereteken belül megfogalmazott teremtésvédelmi program a közösség egyedi vállalása. Az egyes modulokhoz tartozás elsősorban a közösségi szerepvállalás és elköteleződés mértékének függvénye.

Minden csatlakozó közösség induló Mustármag, mellyel igazi remény hordozói: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32)

Bátorítjuk és hívjuk egyházközségeinket, hogy az őszi időszakban, amikor a Teremtés hete ünneplésére is készülünk, és figyelmünket ez okból is a teremtett világ értékei felé fordítjuk, gondolják meg a csatlakozás lehetőségét, és ültessük el együtt, országos evangélikus összefogásban a remény közösségeinek mustármagjait.  

További részletek a programról, működéséről és jelentkezésről új honlapunkon elérhetőek: http://meet.lutheran.hu