Áradjon az igazság, mint a víz!

Teremtés hete 2023. – Elérhető az idei segédanyag

A mai teremtésvédelmi világimanap alkalmából szeretettel adjuk közre a 2023. évi teremtés heti füzet elektronikus változatát. A korábbi évek gyakorlatát követve az idei évben is a nemzetközi Season of Creation tematikáját vette alapul az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport a segédanyag kidolgozásában. A füzet tartalmaz napi elmélkedéseket, imádságokat, jó gyakorlatokat, illusztrációkat, feldolgozást segítő feladatokat, és az év kiemelt témájával, a vízzel kapcsolatos kérdéseket körüljáró tanulmányokat.

Az idei Teremtés hete témáját megalapozó ige Ámósz próféta könyvéből így szól hozzánk: “Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint bővizű patak!” (Ám 5,24)

“Az igazságosság a prófétai képben hasonló a vízhez: nélküle nem létezik jól működő társadalom, ugyanakkor megfoghatatlan, (a törvénnyel szemben) rögzíthetetlen, az emberek kapcsolataiban bontakozik ki folyamatosan, ettől a folyamatszerűségtől pedig nem tudunk elvonatkoztatni, állandó odaadást és odafigyelést, energiát igényel, hogy az áramlás fennmaradjon.

Teremtés heti füzetünkben idén a víz körforgásához kapcsolódó igék szolgálnak a meditációsorozat alapjául. A rövid tematikus tanulmányok bemutatják, miként van jelen mindennapjainkban az élet nélkülözhetetlen feltételeként a víz, milyen törekvésekkel találkozunk a nagy nemzetközi szervezetek munkájában a vizek védelmével kapcsolatban, illetve mi a jelentősége a vizes élőhelyek megőrzésének az élet jelene és jövője szempontjából. A kiadvány az idei évben arra buzdítja olvasóit, hogy gondolkodjanak el a víz és a teremtett létezők közti igazságosságosság összefüggéseinek sokrétűségén, és imádsággal, cselekvéssel és bölcs figyelemmel legyenek résztvevői az ámószi igazság-patak áradásának.” (Részlet Szűcs Kinga bevezetőjéből)

A teremtés hetéhez kapcsolódó elektronikus anyagok elérhetőek alább, illetve az ökumenikus teremtesunnepe.hu oldalon.

Teremtés heti füzet 2023.

Teremtés heti programhoz plakát 2023.

Teremtés heti Facebook oldalborító 2023.