Hírek-események

Teremtés hete a kertben

A Teremtés hetén, 2020. október 1-én délután az Evangélikus Hittudományi Egyetem, az Evangélikus Teológus Otthon és a Melanchthon Szakkollégium diákjai, tanárai és munkatársai közösségi gyógy- és fűszernövénykert ültetést tartottak a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaágának szervezésében. Borsodi Bence kertészmérnök, a Megyeri Szabolcs Kertészet munkatársa gondoskodott az alkalom szakmai koordinálásáról, a “lelki kertészkedést” pedig Réz-Nagy Zoltán tartotta.

A délután a közösségi gyógy- és fűszernövénykert telepítéssel kezdődött, ez alkalomból az evangélikus kampusz zöld területe olyan cserjékkel és növényekkel gazdagodott, melynek termései a kertet gondozó ottlakók egészségét és változatos táplálkozását fogja szolgálni. Olyan őshonos fajták kerültek beültetésre, mint például a som, a homoktövis, a mézbogyó vagy a mézalmácska. Ezeken felül tizenkét különböző fűszernövénnyel is gazdagodott a terület, mint például rozmaring, oregánó, petrezselyem, citromfű, menta, lestyán, borsikafű stb.

A kertészkedést követően Borsodi Bence kertészmérnök tartott előadást és beszélgetést, melynek keretében a hallgatóság megismerkedhetett a kert új növényeivel és gyarapíthatta ismereteit a közösségre váró kertgondozási feladatok terén.

Az alkalmat lelki, igei tartalommal Réz-Nagy Zoltán hálaadó áhítata tette teljessé, aki a Teremtés hete segédanyagának liturgiáját hozta a közösségnek, illetve a remény, a növények és a közösség gondolatainak összekapcsolásával tette ünnepivé a kerttelepítés eseményét.

.

Képgalériánk fényképeit Pete Dóra grafikus dizájner, fotográfus készítette:

“A remény nem csal meg” – Elkezdődött a Teremtés hete

2020. szeptember 27.

Idén a tizenharmadik alkalommal vette kezdetét Magyarországon a Teremtés hete, az az időszak, amely lehetőséget kínál ökumenikusan országszerte, hogy a teremtett világ dolgaira irányítsuk figyelmünket. 2020. szeptember 27-én, vasárnap a hét evangélikus nyitó alkalmának az a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet adott otthont, akik elsőként csatlakoztak az evangélikus egyház újonnan elindult teremtésvédelmi programjához, a Műveld és őrizd! (MEET) programhoz. Az esti imán, vesperás alkalmon Gombkötő Beáta, a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkésze hirdette az igét, a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálatával.

A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetben minden vasárnap este hatkor vesperást tartanak, melyen a Fővárosi Protestáns Kántorátus kelti életre az egyházi esztendő vasárnapjainak és kiemelt ünnepeinek liturgiáját. Az énekhang szép harmóniái és meghittsége teremti alapját a közös esti imának. 2020. szeptember 27-én este ez a vesperás alkalom adott otthont az idei Teremtés hete nyitányának.

A 23. zsoltár 1. versének polifón genfi változatával („Az Úr énnékem őriző pásztorom” – Claude Goudimel) induló esti imát, a teremtett világra és benne az ember Isten irányában megélt helyzetére reflektáló zsoltárok alapozták meg. A 42. zsoltár („Isten után szomjazik lelkem”), a 65. zsoltár („Hatalmas és jóságos az Úr”) és a 130. genfi zsoltár („A mélységből kiáltok, Uram!”) az emberi törékenység valóságából megszólaló zsoltárok, melyek – az idei teremtés hetének fő gondolatával egybecsengve – a szenvedések és megpróbáltatások között reménnyel Isten felé forduló, Isten szeretetében bízó ember imádságai. Az alkalom zenei csúcspontját és feloldását Thomas Morely Nolo mortem peccatoris motettája adta Dobos László magyar szövegével: „Nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen – Meditáció az ezékieli ige felett.”

Gombkötő Beáta lelkész igehirdetéséhez Mózes 5. könyve 30. fejezetének 15-19 verseit választotta alapigének a Teremtés hetének témájához kapcsolódva. („Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót…”) Az igehirdetésben meghallgathattuk, hogy a Második törvénykönyvnek az a szakasza, amely a szeretet parancsának ismétlését is tartalmazza, milyen tiszta és egyértelmű pedagógiai szerepet tölt be, mégis milyen különleges jelentése van az ókori Izrael életének és Istenképének tükrében. Majd az igehirdetés az ókori istenképek felől az újkori istenképek felé kalauzolt bennünket, és ezek értelmezésén keresztül érkezünk meg a jelen szituációjába: az apokaliptikus hangulatúnak tűnő világ krízishelyzetébe. „A krízis a mentális egészség fordulópontja, Janus-arcú. Veszély, de esély is egyben.” – mondta az igehirdetőnk.

A krízis kapcsán emlékeztetett bennünket, hogy amikor Isten közénk jött azért, hogy változást hozzon, az sem történhetett szenvedés nélkül, és „amikor Jézussal az úrvacsora szentségében egyesülünk, akkor nem dicsőségével, hanem a megtört testével és vérével egyesülünk. Szenvedésére emlékezünk, ebben leszünk egyek vele”. Vagyis amikor a szenvedésen, halálon, feltámadáson át új életet hozó Jézus közösségében vagyunk, akkor a mi válságba jutott világunkban is van esély, hogy valami új szülessen. „Ebben reménykedhetünk, és a remény nem csal meg.”

Az igehirdetést teljes terjedelemben elérhető az alábbi linken:

Teremtés hete nyitány – 2020. szeptember 27. 18 óra

2020. szeptember 27-én vasárnap kezdődik az idei Teremtés hete. Ez alkalomból a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség ad otthont az evangélikus nyitánynak vesperás / esti áhítatán.

Mindenkit szeretettel várunk a Budapest XI. kerület Bocskai út 10-ben, az evangélikus templomban a 18 órakor kezdődő vesperára. Az alkalmon Gombkötő Beáta, a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkésze hirdeti Isten igéjét és a Fővárosi Protestáns Kántorátus végzi a liturgia szolgálatát.

.

Vigyázzunk egymásra! A templomban – az Evangélikus Püspöki Tanács elővigyázatossági irányelveinek megfelelően – a közösségi alkalmak távolságtartással, kötelező maszkviseléssel és a bejárónál kézfertőtlenítés lehetőségével kerülnek megtartásra.

Teremtés hete pályázat – hosszabbítás

Augusztus végén tettük közzé pályázati felhívásunkat, mellyel arra hívtunk Benneteket, hogy szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük meg összefogásban a Teremtés hetét. Továbbra is szeretettel hívunk mindannyiótokat, hogy ünnepeljetek velünk, de a járványhelyzet fokozódására és az ezzel járó bizonytalanságokra tekintettel, arra kérünk Benneteket, hogy a tervezett programjaitok szervezése közben (is) őrizzétek meg az éberségeteket, tájékozódjatok az aktuális járványügyi ajánlásokról, előírásokról és próbáljátok ezek ismeretében átgondolni, újragondolni programjaitokat annak érdekében, hogy a rendezvények ne veszélyforrás, hanem az egymásra figyelő, méltó és örömteli ünneplés eseményei legyenek a közösségeitekben.

Bátorítunk mindnyájatokat, hogy szervezzetek a Teremtés hetére a lehetőségek szerint és az adottságokhoz igazodva ünneplést, mert fontosnak tartjuk, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is eljusson mindannyiunkhoz a remény üzenete. A remény az idei teremtés heti füzetnek alaptémája („Teremtő bizonytalanság – A remény nem csal meg”) és ez pont ebben a bizonytalan helyzetben kíván segítséget nyújtani, meghívni közös gondolkodásra. A Teremtés hete ünneplése, annak a világjárványnak árnyékában, amelynek megrendítő valósága nem független azoktól a folyamatoktól, ahogyan mi emberek bántunk és bánunk a teremtett világgal és környezetünkkel, még fontosabb most, mint bármikor máskor.

Szeretnénk a munkátokat és a tervezést azzal segíteni, hogy a korábban kiírt pályázat feltételein és keretein módosítunk az alábbiak szerint:

HOSSZABBÍTÁS! A Teremtés hete rendezvények 2020 – pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítjuk. Új benyújtási határidő: 2020. szeptember 25.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a meghosszabbított időszakban (2020. szeptember 14. és 25. között) benyújtott pályázatok esetében nem fogjuk tudni garantálni, hogy a támogatási összeg eljut hozzátok a rendezvény megvalósításáig, de a jóváhagyásról mindenképpen küldünk értesítést a Teremtés hete kezdőnapját megelőzően (2020.09.26.).

Továbbá szeretnénk azzal is segíteni Mindenkit a bizonytalanságok közepette, hogy a pályázati összegek felhasználási céljának módosítására bármikor lehetőségetek lesz – akár a rendezvény napján történő változtatás esetében is – erre vonatkozó kérvényeiteket igyekezni fogunk a legnagyobb rugalmassággal kezelni.

A pályázati támogatás felhasználási körében lehetőségetek van a Teremtés hetével kezdődően használatba vett teremtésvédelmi célokat szolgáló olyan eszközök beszerzésére is, amelyek hosszú távon szolgálják majd a közösség környezettudatos működését, illetve a pályázati összeget fordíthatjátok online megjelenéseket támogató szolgáltatásokra és eszközökre is, amennyiben ezeket a Teremtés hetének ünneplésével kezditek igénybe venni.

Isten áldása legyen munkátokon és erőfeszítéseiteken!

Jelentkezési felület a pályázat kiírásban elérhető:

Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi program indul

Szeptember elsejétől indul a Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET) program gyülekezeteink részére, amelyre várjuk szeretettel egyházközségeink jelentkezését.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága átfogó egyházi teremtésvédelmi programot hirdet. A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (röviden MEET) program egyházunk minden közössége számára nyitott és önkéntes program lesz. Most szeptember 1-től indul a program első egysége gyülekezeteink részére. Későbbiekben, fokozatosan nyílik lehetőség a csatlakozásra intézményeink – nevelés és oktatási intézmények, diakóniai intézmények – hivatalaink, konferencia és missziói központjaink (szálláshelyek), alapítványok, egyesületek és további közösségek részére is.

A MEET program a teljes egyházat átfogó teremtésvédelmi program, amely önkéntes alapon és elven működik, a közösségek saját indíttatásukból jelentkeznek, maguk határozhatják meg céljaikat, szándékaikat, az elköteleződés mértékét, és maguk állíthatják össze a közösség teremtésvédelmi programját. Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág keretet és segítséget biztosít a vállalás egyedi tervezéséhez, összeállításához és támogatást a közösségeknek céljaik megvalósításához.

A működési elv szorgalmazza a teremtésvédelmi programban résztvevő közösségek együttműködését, a régiók összetartását, a hálózatos működés kialakítását. A látni és láttatni elvén, a programban résztvevő közösségek könnyen megtalálhatják egymást, megosztják jó gyakorlataikat, híreiket, eseményekre szóló meghívásaikat és beszámolóikat. Közösségi szerepvállalásuk meghatározásáról szabadon döntenek, és ennek a vállalásnak függvényében lehetnek aktív kezdeményezők vagy éppen nyitottak megkeresések, együttműködési gyakorlatok kialakításának tekintetében. A programban résztvevőknek lehetőségük van segítséget és támogatást kérni és nyújtani.

Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág a programban résztvevő közösségek részére igyekszik minél személyre szabottabb formában segítséget nyújtani, és a közösségek közötti kapcsolatteremtést regionális és országos szinten is támogatni a közösségek delegáltjainak biztosított képzésekkel, találkozókkal és kommunikációs tér felkínálásával.

A programba jelentkezés feltétele a szervezeti egység, közösség jogszerű döntéshozó szervének csatlakozási határozata. A csatlakozási döntéssel a közösség alapvetően vállalást tesz arra, hogy elköteleződik teremtésvédelmi célok megvalósítására. Vállalja, hogy istentiszteleti alkalmain rendszeresen – legalább havonta egyszer – imádkozik a teremtett világért, minden évben megünnepli a Teremtés hetét és rendszeresen – legalább évente egyszer – megosztja a jó gyakorlatait.

Ezen túlmenően teremtésvédelmi céljait és programját minden közösség maga határozhatja meg és állíthatja össze, annak függvényében, hogy mire van lehetősége, mit tud és mit szeretne vállalni. A közösségek lehetőségeik és adottságaik figyelembevételével mérlegelhetik az egyes területeken végzett munka intenzitását, és választhatnak különböző utakat a programjaik megvalósítására.

Ilyen területek és témakörök, hogy a közösségek életében milyen formában jelenik meg a teremtésvédelem szempontja a tevékenységeikben és együttléteiken (közösségi alkalmakban, lelkiségben). A közösség helyi szintű elköteleződésben és globális vonatkozásokban mit tud megvalósítani a teremtésvédelem ügyei közül (lokális és globális elköteleződés). Milyen hozzáállásra bátorítja a közösség tagjait és azokat, akiket különböző kommunikációs csatornáin keresztül megszólít (attitűd, szemléletformálás). A közösségek tulajdonában lévő épületekkel, építményekkel és helyekkel hogyan gazdálkodik, azoknak környezetkímélő, hatékonysági szempontú korszerűsítése, illetve fenntartásuknak fogyasztásoptimalizált módja miként jelenik meg. A közösségek tulajdonában lévő földterületekkel hogyan gazdálkodik. Mennyiben jelenik meg az ökológiai diverzitás, és a természet védelme a földterületeken való gazdálkodás tervezésénél, megvalósításánál.

A közösségi szerepvállalás, a teremtést óvó vállalások és elköteleződés mértékétől függően, a közösségek öt különböző modulból választhatják részvételüket a programban. A közösségek a kiválasztott modulnak megfelelő programterv összeállítását követően egy-egy modul arculati elemeit maguk is jogosultak használni. (Feltűntethetik elektronikus kommunikációs felületeiken, levelezésben, hirdetményeikben.)

A modulok szimbólumai bibliai növények: Mustármag, Mező Lilioma, Szőlővessző, Fügefa és Libanoni Cédrus. A növények mindegyike szép, a maga nemében mindegyik teljes, és fontos bibliai üzenetet hordoz. Ezek a „növényi” modulok kereteket adnak, mely kereteken belül megfogalmazott teremtésvédelmi program a közösség egyedi vállalása. Az egyes modulokhoz tartozás elsősorban a közösségi szerepvállalás és elköteleződés mértékének függvénye.

Minden csatlakozó közösség induló Mustármag, mellyel igazi remény hordozói: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32)

Bátorítjuk és hívjuk egyházközségeinket, hogy az őszi időszakban, amikor a Teremtés hete ünneplésére is készülünk, és figyelmünket ez okból is a teremtett világ értékei felé fordítjuk, gondolják meg a csatlakozás lehetőségét, és ültessük el együtt, országos evangélikus összefogásban a remény közösségeinek mustármagjait.  

További részletek a programról, működéséről és jelentkezésről új honlapunkon elérhetőek: http://meet.lutheran.hu

Teremtés hete rendezvények támogatása – MEE Ararát pályázat 2020

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága pályázatot ír ki evangélikus gyülekezetek és intézmények részére a Teremtés hetére (2020. szeptember 27. – október 4.) tervezett teremtésvédelmi rendezvényeik megvalósításának támogatására.

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2020. évi Teremtés hetén (2020. szeptember 27 – október 4.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről híradás érkezzen országosan. A közösségek teremtésvédelmi szándékaik megvalósításához kisösszegű anyagi támogatást, hozzájárulást igényelhetnek.

Bármely, a teremtésvédelem szellemiségében megrendezésre kerülő program megvalósításához igényelt eszköz, kellék, szolgáltatás támogatása. Lehet például kirándulás útiköltsége, ökumenikus szabadtéri istentisztelet kellékei, közös étkezés alapanyagai, szemléletformáló előadás elődadói díja, környezetjavító tevékenységek eszközei, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagai stb.

Pályázók köre:

  • evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek)
  • evangélikus nevelési és oktatási intézmények
  • evangélikus diakóniai intézmények

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázható összeg:
20-50 ezer forint.

A támogatás összege a benyújtott pályázatban megfogalmazott célokhoz rendelt eszközök és szolgáltatások indokolhatósága és racionális mértéke alapján kerül elbírálásra. A pályázati összegek odaítélésében a több helyi közösség együttműködésével megvalósuló események előnyt élveznek.


Pályázati önerő:
A pályázati űrlapon lehetséges és javasolt önerő feltűntetése, de a pályázat benyújtásának – indokolható esetben – nem feltétele bármilyen önerő megléte.

Pályázat feltételei:

A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett „Teremtés heti helyi akciók” közé való előzetes regisztráció https://forms.gle/Scp1q93jRMowmT8S9 vagy http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5030

Egy rendezvényre (több szervező együttműködése esetén is) csak egy pályázat nyújtható be, és egy gyülekezet vagy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázó elfogadja, hogy az általa szervezett eseményt a pályázat kiírója és az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport médiafelületein közzéteszi és hirdeti.

A pályázó vállalja, hogy a megvalósult rendezvényről 5 munkanapon belül küld a kiíró részére (az arterm@lutheran.hu email címre) 2 db fényképet és kb. 200 karakter híradást.

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati (Google) űrlapon keresztül lehet, amely a ‘pályázati űrlap’ linkre kattintva elérhető:

Pályázati űrlap.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14. 24:00

A részletes pályázati leírást itt lehet elolvasni:

Teremtés hete – helyi akció felhívás – 2020

A teremtett világ megőrzésében nagy szerepük van a helyi közösségeknek. Kis lépésnek tűnő cselekedeteink is sokat számíthatnak környezetünk védelmében. Bátorítunk mindenkit, hogy szervezzetek helyi teremtésvédelmi megmozdulásokat az idei Teremtés hetére 2020. szeptember 27. és október 4. között.

Nemcsak a cselekvés fontos, hanem az összefogás is, aminek egyik módja a kommunikáció: osszuk hát meg együtt annak hírét, ami jó történik közöttünk!

Ezért kérünk Benneteket, hogy e szerveződő eseményeket, amint körvonalazódnak, jelezzétek felénk! A regisztrált eseményeket megjelentetjük honlapunkon és facebook oldalunkon, így más közösségeknek is ötletet, inspirációt adhatunk.

Jelentkezni, helyi akciót regisztrálni ezen a linken lehetséges.

A rendezvényekhez ötletet, inspirációt meríteni szeretettel ajánljuk a tavalyi akciókból összeállított Ötlettár segédanyagunkat.

Teremtés hete segédanyag 2020.

A Teremtés hetét 2020-ban szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük. Idei témánk Teremtő bizonytalanság – “A remény nem csal meg” Róm 5,3-5 alapján. A közös ünnepléshez elérhető segédanyagunk.

Fotó: Jerabek-Cserepes Csilla

Biztatjuk a gyülekezeteket, intézményeket, helyi közösségeket, hogy őszi programjuk tervezésebe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés igazi célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása.

A hét segédanyaga idén többféle verzióban elérhető, hosszabb online változatokban és egy rövidebb nyomdai változatban. A változatok tartalmilag megegyeznek, ezért kérjük, nyomtatáskor gondoljanak a környezetre és használják a print verziót:

1. Online lapozható és mobil optimalizált változat.

2. Online pdf változat (letölthető).

3. Rövid, nyomtató- és környezetbarát (print) változat.

Teremtésheti program hirdetéshez plakát minta letölthető innen.

#OIKOSZRECEPT

Receptgyűjtés és -megosztás – Facebook kampány

Főztél valami finomat, amihez nem volt recept? Helyi vagy szezonális alapanyagokból kreálsz ételeket? Karantén alatt otthon talált alapanyagokból főztél saját ötleteid szerint? Egyébként is szeretsz kísérletezni a főzésben?

Oszd meg mindenkivel! Oszd meg velünk is!
Az OIKOSZ – közös házban élünk program keretében receptgyűjtő és receptmegosztó akciót szervezünk 2020. augusztus 1-től kezdődően:
– készíts képet a kész ételről vagy az alapanyagról
– írd össze a hozzávalók listáját
– néhány szóban oszd meg hogyan készül
– tartozik hozzá történet is? Meséld el, hogyan készült először, milyen élmény ihletett!

Posztold ki Facebookra a #OIKOSZRECEPT hivatkozással ellátva és jelölj meg minket: @araratteremtesvedelem (Mi is tovább fogjuk posztolni a recepteket.)

Hetente apró, de környezettudatos nyereményt küldünk a legtöbb like-ot gyűjtő recept megosztójának! (A heti eredményeket szombat esténként zárjuk majd, első heti nyertest augusztus 8-án hirdetünk.)


Te mit főzöl holnap? Inspirációra vágysz?
Nézd meg az #OIKOSZRECEPT-eket, like-old a kedvenceidet!

🇪🇺️ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a Baptista Szeretetszolgálat No Planet B! programja keretében.