Hírek-események

Teremtés hete pályázat – hosszabbítás

Augusztus végén tettük közzé pályázati felhívásunkat, mellyel arra hívtunk Benneteket, hogy szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük meg összefogásban a Teremtés hetét. Továbbra is szeretettel hívunk mindannyiótokat, hogy ünnepeljetek velünk, de a járványhelyzet fokozódására és az ezzel járó bizonytalanságokra tekintettel, arra kérünk Benneteket, hogy a tervezett programjaitok szervezése közben (is) őrizzétek meg az éberségeteket, tájékozódjatok az aktuális járványügyi ajánlásokról, előírásokról és próbáljátok ezek ismeretében átgondolni, újragondolni programjaitokat annak érdekében, hogy a rendezvények ne veszélyforrás, hanem az egymásra figyelő, méltó és örömteli ünneplés eseményei legyenek a közösségeitekben.

Bátorítunk mindnyájatokat, hogy szervezzetek a Teremtés hetére a lehetőségek szerint és az adottságokhoz igazodva ünneplést, mert fontosnak tartjuk, hogy ebben a bizonytalan helyzetben is eljusson mindannyiunkhoz a remény üzenete. A remény az idei teremtés heti füzetnek alaptémája („Teremtő bizonytalanság – A remény nem csal meg”) és ez pont ebben a bizonytalan helyzetben kíván segítséget nyújtani, meghívni közös gondolkodásra. A Teremtés hete ünneplése, annak a világjárványnak árnyékában, amelynek megrendítő valósága nem független azoktól a folyamatoktól, ahogyan mi emberek bántunk és bánunk a teremtett világgal és környezetünkkel, még fontosabb most, mint bármikor máskor.

Szeretnénk a munkátokat és a tervezést azzal segíteni, hogy a korábban kiírt pályázat feltételein és keretein módosítunk az alábbiak szerint:

HOSSZABBÍTÁS! A Teremtés hete rendezvények 2020 – pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítjuk. Új benyújtási határidő: 2020. szeptember 25.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a meghosszabbított időszakban (2020. szeptember 14. és 25. között) benyújtott pályázatok esetében nem fogjuk tudni garantálni, hogy a támogatási összeg eljut hozzátok a rendezvény megvalósításáig, de a jóváhagyásról mindenképpen küldünk értesítést a Teremtés hete kezdőnapját megelőzően (2020.09.26.).

Továbbá szeretnénk azzal is segíteni Mindenkit a bizonytalanságok közepette, hogy a pályázati összegek felhasználási céljának módosítására bármikor lehetőségetek lesz – akár a rendezvény napján történő változtatás esetében is – erre vonatkozó kérvényeiteket igyekezni fogunk a legnagyobb rugalmassággal kezelni.

A pályázati támogatás felhasználási körében lehetőségetek van a Teremtés hetével kezdődően használatba vett teremtésvédelmi célokat szolgáló olyan eszközök beszerzésére is, amelyek hosszú távon szolgálják majd a közösség környezettudatos működését, illetve a pályázati összeget fordíthatjátok online megjelenéseket támogató szolgáltatásokra és eszközökre is, amennyiben ezeket a Teremtés hetének ünneplésével kezditek igénybe venni.

Isten áldása legyen munkátokon és erőfeszítéseiteken!

Jelentkezési felület a pályázat kiírásban elérhető:

Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi program indul

Szeptember elsejétől indul a Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET) program gyülekezeteink részére, amelyre várjuk szeretettel egyházközségeink jelentkezését.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága átfogó egyházi teremtésvédelmi programot hirdet. A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (röviden MEET) program egyházunk minden közössége számára nyitott és önkéntes program lesz. Most szeptember 1-től indul a program első egysége gyülekezeteink részére. Későbbiekben, fokozatosan nyílik lehetőség a csatlakozásra intézményeink – nevelés és oktatási intézmények, diakóniai intézmények – hivatalaink, konferencia és missziói központjaink (szálláshelyek), alapítványok, egyesületek és további közösségek részére is.

A MEET program a teljes egyházat átfogó teremtésvédelmi program, amely önkéntes alapon és elven működik, a közösségek saját indíttatásukból jelentkeznek, maguk határozhatják meg céljaikat, szándékaikat, az elköteleződés mértékét, és maguk állíthatják össze a közösség teremtésvédelmi programját. Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág keretet és segítséget biztosít a vállalás egyedi tervezéséhez, összeállításához és támogatást a közösségeknek céljaik megvalósításához.

A működési elv szorgalmazza a teremtésvédelmi programban résztvevő közösségek együttműködését, a régiók összetartását, a hálózatos működés kialakítását. A látni és láttatni elvén, a programban résztvevő közösségek könnyen megtalálhatják egymást, megosztják jó gyakorlataikat, híreiket, eseményekre szóló meghívásaikat és beszámolóikat. Közösségi szerepvállalásuk meghatározásáról szabadon döntenek, és ennek a vállalásnak függvényében lehetnek aktív kezdeményezők vagy éppen nyitottak megkeresések, együttműködési gyakorlatok kialakításának tekintetében. A programban résztvevőknek lehetőségük van segítséget és támogatást kérni és nyújtani.

Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág a programban résztvevő közösségek részére igyekszik minél személyre szabottabb formában segítséget nyújtani, és a közösségek közötti kapcsolatteremtést regionális és országos szinten is támogatni a közösségek delegáltjainak biztosított képzésekkel, találkozókkal és kommunikációs tér felkínálásával.

A programba jelentkezés feltétele a szervezeti egység, közösség jogszerű döntéshozó szervének csatlakozási határozata. A csatlakozási döntéssel a közösség alapvetően vállalást tesz arra, hogy elköteleződik teremtésvédelmi célok megvalósítására. Vállalja, hogy istentiszteleti alkalmain rendszeresen – legalább havonta egyszer – imádkozik a teremtett világért, minden évben megünnepli a Teremtés hetét és rendszeresen – legalább évente egyszer – megosztja a jó gyakorlatait.

Ezen túlmenően teremtésvédelmi céljait és programját minden közösség maga határozhatja meg és állíthatja össze, annak függvényében, hogy mire van lehetősége, mit tud és mit szeretne vállalni. A közösségek lehetőségeik és adottságaik figyelembevételével mérlegelhetik az egyes területeken végzett munka intenzitását, és választhatnak különböző utakat a programjaik megvalósítására.

Ilyen területek és témakörök, hogy a közösségek életében milyen formában jelenik meg a teremtésvédelem szempontja a tevékenységeikben és együttléteiken (közösségi alkalmakban, lelkiségben). A közösség helyi szintű elköteleződésben és globális vonatkozásokban mit tud megvalósítani a teremtésvédelem ügyei közül (lokális és globális elköteleződés). Milyen hozzáállásra bátorítja a közösség tagjait és azokat, akiket különböző kommunikációs csatornáin keresztül megszólít (attitűd, szemléletformálás). A közösségek tulajdonában lévő épületekkel, építményekkel és helyekkel hogyan gazdálkodik, azoknak környezetkímélő, hatékonysági szempontú korszerűsítése, illetve fenntartásuknak fogyasztásoptimalizált módja miként jelenik meg. A közösségek tulajdonában lévő földterületekkel hogyan gazdálkodik. Mennyiben jelenik meg az ökológiai diverzitás, és a természet védelme a földterületeken való gazdálkodás tervezésénél, megvalósításánál.

A közösségi szerepvállalás, a teremtést óvó vállalások és elköteleződés mértékétől függően, a közösségek öt különböző modulból választhatják részvételüket a programban. A közösségek a kiválasztott modulnak megfelelő programterv összeállítását követően egy-egy modul arculati elemeit maguk is jogosultak használni. (Feltűntethetik elektronikus kommunikációs felületeiken, levelezésben, hirdetményeikben.)

A modulok szimbólumai bibliai növények: Mustármag, Mező Lilioma, Szőlővessző, Fügefa és Libanoni Cédrus. A növények mindegyike szép, a maga nemében mindegyik teljes, és fontos bibliai üzenetet hordoz. Ezek a „növényi” modulok kereteket adnak, mely kereteken belül megfogalmazott teremtésvédelmi program a közösség egyedi vállalása. Az egyes modulokhoz tartozás elsősorban a közösségi szerepvállalás és elköteleződés mértékének függvénye.

Minden csatlakozó közösség induló Mustármag, mellyel igazi remény hordozói: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32)

Bátorítjuk és hívjuk egyházközségeinket, hogy az őszi időszakban, amikor a Teremtés hete ünneplésére is készülünk, és figyelmünket ez okból is a teremtett világ értékei felé fordítjuk, gondolják meg a csatlakozás lehetőségét, és ültessük el együtt, országos evangélikus összefogásban a remény közösségeinek mustármagjait.  

További részletek a programról, működéséről és jelentkezésről új honlapunkon elérhetőek: http://meet.lutheran.hu

Teremtés hete rendezvények támogatása – MEE Ararát pályázat 2020

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága pályázatot ír ki evangélikus gyülekezetek és intézmények részére a Teremtés hetére (2020. szeptember 27. – október 4.) tervezett teremtésvédelmi rendezvényeik megvalósításának támogatására.

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2020. évi Teremtés hetén (2020. szeptember 27 – október 4.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről híradás érkezzen országosan. A közösségek teremtésvédelmi szándékaik megvalósításához kisösszegű anyagi támogatást, hozzájárulást igényelhetnek.

Bármely, a teremtésvédelem szellemiségében megrendezésre kerülő program megvalósításához igényelt eszköz, kellék, szolgáltatás támogatása. Lehet például kirándulás útiköltsége, ökumenikus szabadtéri istentisztelet kellékei, közös étkezés alapanyagai, szemléletformáló előadás elődadói díja, környezetjavító tevékenységek eszközei, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagai stb.

Pályázók köre:

 • evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek)
 • evangélikus nevelési és oktatási intézmények
 • evangélikus diakóniai intézmények

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázható összeg:
20-50 ezer forint.

A támogatás összege a benyújtott pályázatban megfogalmazott célokhoz rendelt eszközök és szolgáltatások indokolhatósága és racionális mértéke alapján kerül elbírálásra. A pályázati összegek odaítélésében a több helyi közösség együttműködésével megvalósuló események előnyt élveznek.


Pályázati önerő:
A pályázati űrlapon lehetséges és javasolt önerő feltűntetése, de a pályázat benyújtásának – indokolható esetben – nem feltétele bármilyen önerő megléte.

Pályázat feltételei:

A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett „Teremtés heti helyi akciók” közé való előzetes regisztráció https://forms.gle/Scp1q93jRMowmT8S9 vagy http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5030

Egy rendezvényre (több szervező együttműködése esetén is) csak egy pályázat nyújtható be, és egy gyülekezet vagy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázó elfogadja, hogy az általa szervezett eseményt a pályázat kiírója és az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport médiafelületein közzéteszi és hirdeti.

A pályázó vállalja, hogy a megvalósult rendezvényről 5 munkanapon belül küld a kiíró részére (az arterm@lutheran.hu email címre) 2 db fényképet és kb. 200 karakter híradást.

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati (Google) űrlapon keresztül lehet, amely a ‘pályázati űrlap’ linkre kattintva elérhető:

Pályázati űrlap.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14. 24:00

A részletes pályázati leírást itt lehet elolvasni:

Teremtés hete – helyi akció felhívás – 2020

A teremtett világ megőrzésében nagy szerepük van a helyi közösségeknek. Kis lépésnek tűnő cselekedeteink is sokat számíthatnak környezetünk védelmében. Bátorítunk mindenkit, hogy szervezzetek helyi teremtésvédelmi megmozdulásokat az idei Teremtés hetére 2020. szeptember 27. és október 4. között.

Nemcsak a cselekvés fontos, hanem az összefogás is, aminek egyik módja a kommunikáció: osszuk hát meg együtt annak hírét, ami jó történik közöttünk!

Ezért kérünk Benneteket, hogy e szerveződő eseményeket, amint körvonalazódnak, jelezzétek felénk! A regisztrált eseményeket megjelentetjük honlapunkon és facebook oldalunkon, így más közösségeknek is ötletet, inspirációt adhatunk.

Jelentkezni, helyi akciót regisztrálni ezen a linken lehetséges.

A rendezvényekhez ötletet, inspirációt meríteni szeretettel ajánljuk a tavalyi akciókból összeállított Ötlettár segédanyagunkat.

Teremtés hete segédanyag 2020.

A Teremtés hetét 2020-ban szeptember 27. és október 4. között ünnepeljük. Idei témánk Teremtő bizonytalanság – “A remény nem csal meg” Róm 5,3-5 alapján. A közös ünnepléshez elérhető segédanyagunk.

Fotó: Jerabek-Cserepes Csilla

Biztatjuk a gyülekezeteket, intézményeket, helyi közösségeket, hogy őszi programjuk tervezésebe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés igazi célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása.

A hét segédanyaga idén többféle verzióban elérhető, hosszabb online változatokban és egy rövidebb nyomdai változatban. A változatok tartalmilag megegyeznek, ezért kérjük, nyomtatáskor gondoljanak a környezetre és használják a print verziót:

1. Online lapozható és mobil optimalizált változat.

2. Online pdf változat (letölthető).

3. Rövid, nyomtató- és környezetbarát (print) változat.

Teremtésheti program hirdetéshez plakát minta letölthető innen.

#OIKOSZRECEPT

Receptgyűjtés és -megosztás – Facebook kampány

Főztél valami finomat, amihez nem volt recept? Helyi vagy szezonális alapanyagokból kreálsz ételeket? Karantén alatt otthon talált alapanyagokból főztél saját ötleteid szerint? Egyébként is szeretsz kísérletezni a főzésben?

Oszd meg mindenkivel! Oszd meg velünk is!
Az OIKOSZ – közös házban élünk program keretében receptgyűjtő és receptmegosztó akciót szervezünk 2020. augusztus 1-től kezdődően:
– készíts képet a kész ételről vagy az alapanyagról
– írd össze a hozzávalók listáját
– néhány szóban oszd meg hogyan készül
– tartozik hozzá történet is? Meséld el, hogyan készült először, milyen élmény ihletett!

Posztold ki Facebookra a #OIKOSZRECEPT hivatkozással ellátva és jelölj meg minket: @araratteremtesvedelem (Mi is tovább fogjuk posztolni a recepteket.)

Hetente apró, de környezettudatos nyereményt küldünk a legtöbb like-ot gyűjtő recept megosztójának! (A heti eredményeket szombat esténként zárjuk majd, első heti nyertest augusztus 8-án hirdetünk.)


Te mit főzöl holnap? Inspirációra vágysz?
Nézd meg az #OIKOSZRECEPT-eket, like-old a kedvenceidet!

🇪🇺️ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a Baptista Szeretetszolgálat No Planet B! programja keretében.

Tájékoztatás az Agrárminisztérium faültetési programjáról

Településfásítási programot hirdetett Nagy István agrárminiszter tízezer fő alatti lakosszámú települések részére.

A miniszter hangsúlyozta, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésének támogatására, amelyben a kormány és a szaktárca is partner. A fásítással, de akár már egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatnak a települések az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. A fával borított területek növelése mellett az is fontos, hogy a fák elültetése és gondozása erősítse a helyi közösségeket.

A programba, amelynek célja elsősorban a közterületek, valamint az óvoda- és iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása, június 15-től július 31-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok, a településen működő állami, önkormányzati és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek.

A program főbb részletei:

Minden 10 ezer főnél kisebb magyarországi település részt vehet a programban. (A településre vonatkozó adatokat a KSH 2019. január 1-i adatai alapján összeállított listában lehet ellenőrizni.)

A programra egyházi intézmények és egyházi szervezetek is pályázhatnak.

Minimum 10 maximum 30 db fát lehet igényelni (egy településről csak egy szervezet igényelhet fát).

Regisztráció és igénylés 2020. június 15. 10 órától a készlet (12.000 fa) erejéig, de legkésőbb 2020. július 31-ig lehetséges.

A regisztráció és igénylés menete:

 • a település nevének megadása,
 • az igénylő szervezet adatainak megadása (megnevezése, adószáma, címe, hivatalos képviselő neve, kapcsolattartó elérhetőségei).
 • nyilatkozni kell arról, hogy az igénylő rendelkezik
  • a település önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozatával,
  • az ültetési terület tulajdonosának 5 éves fenntartási nyilatkozatával.
 • választott fafajok és darabszámok megadása (összesen minimum 10, legfeljebb 30 darab fa)

Regisztráció elérhetősége: https://orszagfasitas.hu/belepes/

További információk: https://orszagfasitas.hu/telepulesfasitasi-program/igenylesi-utmutato/

*

A Településfásítási Program a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Terve alapján a VP-20.2-16 „A magyar nemzeti hálózat működését szolgáló technikai segítségnyújtás” projekt keretében valósul meg. A 12 ezer fát, valamint azok szállítását a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosítja. Az Agrárminisztérium által kezdeményezett program megvalósulását a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatjaa projektirodát az Országos Erdészeti Egyesület működteti.

Élet-alapú gazdaság

Prostestáns világszervezetek közös nyilatkozatot fogalmaztak meg, amellyel a nemzetek kormányait, a bankokat, az ENSZ tagjait és a keresztény közösségeket szólítják fel cselekvésre.
„Egy élet-alapú gazdaságra van szükségünk. Olyan rendszerre, ahol a teremtett világ és az emberek nem eladóak; és egy olyan teológiai rendszerre, ahol a megváltás nem áru – nyilatkozta dr. Martin Junge, az LWF főtitkára. – Azért emeljük fel a hangunkat most, hogy létrejöjjön egy olyan gazdasági rendszer, ami az embereket és a bolygót veszi előre, nem pedig a profitot, és ami megvédi az emberi jogokat és mindenki megélhetését.”

Forrás: a lutheranworld.org közleményét magyar nyelven a szemlelek.net adta közre

A koronavírus-járvány prófétai pillanat

A COVID-19 világjárvány még sürgetőbbé tette az “Élet Gazdaságának” létrehozását. Ebben a prófétai pillanatban világszerte emberek millióit képviselő keresztény szervezetek cselekvésre szólítanak fel.

A Lutheránus Világszövetség (LWF), az Egyházak Világtanácsa, a Református Egyházak Világközössége és a Világmisszió Tanácsa közös nyilatkozatban szólítja fel a világ kormányait az egészségügy és a szociális védelem támogatására. Emellett felhívják a figyelmet az adósság-eltörlések szükségességére és arra, hogy olyan progresszív vagyonadókat kell bevezetni országos és globális szinteken, amelyek pénzügyi alapot teremtenek a járványra adott létfontosságú válaszoknak.

– Egy élet-alapú gazdaságra van szükségünk. Olyan rendszerre, ahol a teremtett világ és az emberek nem eladóak; és egy olyan teológiai rendszerre, ahol a megváltás nem áru – nyilatkozta dr. Martin Junge, az LWF főtitkára. – Azért emeljük fel a hangunkat most, hogy létrejöjjön egy olyan gazdasági rendszer, ami az embereket és a bolygót veszi előre, nem pedig a profitot, és ami megvédi az emberi jogokat és mindenki megélhetését.

– Az egészségügyi válság annak a mélyebb gazdasági krízisnek a tünete, amiből származik – írja a kiáltvány. – Mindemellett a nemzetállamok erőtlen és korrupt kormányzatai csak súlyosbították azt, hogy a döntéshozók képtelenek támogatni a járvány által leginkább sújtottakat.

A közös üzenet szerint a környezeti válság szoros kapcsolatban áll a koronavírussal. – Egyetlen ország sem különálló sziget. A jelenlegi döntési helyzetünk és a klímakatasztrófa összefogást, együttműködést, innovációt, és globális átalakulást követel.

A négy szervezet közösen a következőkre szólít fel:

 • Igazságos adótörvények bevezetése, ideértve progresszív vagyonadók, pénzügyi tranzakció-adók és szénadók globális és nemzeti létrehozása; a tőkenyereség- és örökösödési-adók újbóli bevezetése; törvények szabályzás az adócsalás és adóelkerülés visszaszorítására; jóvátételek fizetése a rabszolgaságért és további társadalmi és környezeti adósságokért, például hitel-elengedéseken keresztül.
 • A kormányoknak vissza kell szerezniük és meg kell őrizniük a közjavakat és a környezeti közös tulajdonokat a privatizáció és áruba bocsátás neoliberális folyamataitól; be kell vezetniük a garantált minimumjövedelmet; valamint úgy a koronavírus utáni, mint a hosszabb távú terveik során privilegizálni kell az olyan, az élet megőrzésére irányuló területeket, mint az egészségügy, oktatás, víz- és köztisztaság, agroökológia és a megújuló energiák.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezete állítsa fel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Környezeti Biztonsági Tanácsát (a 2009-es Stiglitz-bizottságnak a Világgazdasági Együttműködés Tanács létrehozására vonatkozó javaslatai alapján), hogy ez vezesse az egymással összefüggő gazdasági, szociális és környezeti válságok elleni küzdelmet, amelyek koordinált cselekvést kívánnak.

Ezen túl a szervezetek felszólítják világszerte a keresztény közösségeket arra, hogy a saját környezetükben legyenek az élet gazdaságának példái, és fogjanak össze más mozgalmakkal azért, hogy megsokszorozzák hangjukat, amellyel a jelenlegi gazdasági és politikai rendszerek változását követelik.

A nyilatkozat teljes szövege a Lutheránus Világszövetség honlapján elérhető angol nyelven.

Credo Rádió Interjú

A Credo Evangélikus Rádió – Egészség és életmód magazinjának 2020. május 28-i adásában Pusztai Krisztina főszerkesztő és Koltai Zsuzsa teremtésvédelmi koordinátor beszélgetnek környezettudatosságról, teremtésvédelemről és arról, hogy mit tehet az ember személyesen, közösségben vagy társadalmi szinten.

Az interjú teljes terjedelemben itt meghallgatható:

Mixcloud_Arterm-CredoRadio-Interju_KoltaiZsuzsi

Petíció az életigenlő társadalomért és gazdaságért

Száz közéleti személy támogatásával a Magyar Természetvédők Szövetsége aláírásgyűjtést indított az életigenlő társadalom és gazdaság érdekében. Az aláírók gyökeres változásokat szorgalmaznak a koronavírus utáni időkre.

Éger Ákos, az aláírásgyűjtést elindító Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke elmondta, hogy a koronavírus-járvány rámutatott globalizált életünk fenntarthatatlanságára. A problémák okait abban látják, hogy túl sok erőforrást vettünk el a természettől, közösségeinket alárendeltük egy életidegen gazdaságnak, kényelmünkre és anyagi fogyasztásunkra koncentráltunk, önhitté váltunk – azt gondoltuk, a hozzáállásunk okozta problémákat a tudomány és a technika meg fogja oldani.

Ahogy a fenntarthatóság sem egy-egy szakterület ügye, úgy az érte való cselekvés sem egy-egy társadalmi szereplő feladata. Az aláírók szerint gyökeresen kell változtatnunk, és a változásnak minden szintre ki kell terjednie: az egyéni, közösségi és az állami, gazdasági döntések szintjére is. A petíciót aláírók vállalásokat tesznek egyéni életükben és mint a helyi közösségek tagjai, illetve elvárásokat fogalmaznak meg a döntéshozók felé négy területen:

1. A természeti erőforrások fenntartható használatát! Szükségesnek tartják az erőforrásfelhasználás minimalizálását, kevesebb és tartósabb termékeket, a természetkímélő gazdálkodás előmozdítását.

2. Globalizáció helyett lokalizációt!  Ösztönözni kívánják a helyi és országos önrendelkezés és önellátás erősítését, illetve a globális turizmusban, kereskedelemben és termelési láncban való részvétel csökkentését.

3. Felelős vállalatokat és pénzrendszerváltást! Sürgetik a vállalatok és a bankok túlzott befolyásának csökkentését és elszámoltathatóságuk növelését, a családi és közösségi gazdálkodás előtérbe helyezését.

4. A gondolkodás és az erkölcs megújulását! Fontosnak tartják a szemléleti változást, hogy a boldogságot a kényelem és a fogyasztás helyett a szeretetben és az igazságosságban keressük. Elvárják, hogy a politika és a gazdaság az erkölcsre, az igazmondásra és az együttműködésre épüljön, a társadalom aktív bevonásával.

A petíciót a Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján  ITT lehet aláírni.

Az első száz aláíró között van a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről dr. Fabiny Tamás, elnök-püspök, Béres Tamás, egyetemi tanár és Koltai Zsuzsa, az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág koordinátora. Az aláírást az Ararát Munkacsoport kollektívája támogatja és ajánlja.

A teljes javaslatcsomagot a Magyar Természetvédők Szövetsége itt tette közzé.