Szolidaritás a Fridays for Future kezdeményezéssel – ECEN

Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat  (ECEN) nyilatkozata

Az ECEN üdvözli a Fridays for Future által kezdeményezett, a kontinens számos fiatalja által követett kezdeményezést, amely „iskolasztrájk a klímáért” néven is ismert. 

Az egyházak teremtésvédelmi tevékenységében kiemelt szerepet játszanak a klímaváltozás  és a klímaigazságosság szempontjai.

Európa-szerte több egyház és egyházi szervezet kifejezte szolidaritását a Fridays for Future kezdeményezéssel. Európai hálózatként támogatjuk őket.

Az egyházi közösségeket és az egyházi vezetőket arra bátorítjuk, hogy hallgassák meg a Fridays for Future követeléseit, és segítsék ezek békés, erőszakmentes és félelemkeltés nélküli kifejeződését.

Kérjük az egyházi közösségeket és vezetőket, hogy álljanak a következő felhívás mellé:

Erőteljes üzenetet fogalmazott meg az a sok százezer iskoláskorú gyermek és tanuló, aki heteken át demonstrált Európa-szerte a klímaváltozás elleni küzdelemben való egységes elköteleződésért és egy fenntarthatóbb jövőért. Becsüljük a demonstrálók bátorságát, és támogatjuk a fiatalabb nemzedékek elhatározásait.

E sürgető felhívást, amely életvitelünk békés átformálását célozza, a klímaváltozás gyorsuló folyamata teszi indokolttá. Sok egyház régóta dolgozik a klímaigazságosságért,  de meg kell vallanunk, túl keveset tettünk eddig, és egyházi vezetőink teljes körű támogatásában sem mindig részesültünk. Komolyan vesszük ezért a fiatalok szavát, amely társadalmi és egyházi életmódváltására szólít. A keresztény hit alapját jelentő értékek világos útmutatást adnak a teremtés egységét és a felebaráti szolidaritást illetően, különös tekintettel a globális dél  országaiban élőkre.

Bátorítunk minden egyházi kezdeményezést és egyháztagot, hogy erősítse meg elköteleződését a klímaigazságosság iránt – mind saját életében, mind egyházi közösségeiben.

Javasoljuk az egyházaknak és a gyülekezeteknek, hogy adjanak teret olyan rendszeres imaalkalmaknak, amelyek keretében a jövőért vagy a klímáért könyörögnek – ezzel is támogatva a Fridays for Future mozgalom törekvéseit, ill. ha van rá lehetőség, lépjenek partneri kapcsolatba a kezdeményezéssel.

Biztatjuk a gyülekezeti tagokat, gyülekezeteket, egyházi közösségeket, hogy támogassák a Fridays for Future  céljait. Kezdeményezzenek párbeszédet a résztvevőkkel, és vonják be őket istentiszteleteik liturgiai szolgálatába.’

Amennyiben Ön, egyháza, egyházon belüli munkaterülete, egyházi szervezete vagy kezdeményezése támogatja ezt a nyilatkozatot és Ön is szolidarít a Fridays for Future kezdeményezés aggodalmaival, küldjön egy e-mailt az ecen@cec-kek.be címre a következő adatokkal:

  • egyházának / egyházon belüli munkaterületének / egyházi szervezetének, kezdeményezésének neve
  • elérhetősége a további kérdések felmerülése végett
  • honlapcím

A nyilatkozat más nyelveken is elérhető a www.ecen.org oldalon.