Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi program indul

Szeptember elsejétől indul a Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (MEET) program gyülekezeteink részére, amelyre várjuk szeretettel egyházközségeink jelentkezését.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága átfogó egyházi teremtésvédelmi programot hirdet. A Műveld és őrizd! Evangélikus Egyházi Teremtésvédelmi (röviden MEET) program egyházunk minden közössége számára nyitott és önkéntes program lesz. Most szeptember 1-től indul a program első egysége gyülekezeteink részére. Későbbiekben, fokozatosan nyílik lehetőség a csatlakozásra intézményeink – nevelés és oktatási intézmények, diakóniai intézmények – hivatalaink, konferencia és missziói központjaink (szálláshelyek), alapítványok, egyesületek és további közösségek részére is.

A MEET program a teljes egyházat átfogó teremtésvédelmi program, amely önkéntes alapon és elven működik, a közösségek saját indíttatásukból jelentkeznek, maguk határozhatják meg céljaikat, szándékaikat, az elköteleződés mértékét, és maguk állíthatják össze a közösség teremtésvédelmi programját. Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág keretet és segítséget biztosít a vállalás egyedi tervezéséhez, összeállításához és támogatást a közösségeknek céljaik megvalósításához.

A működési elv szorgalmazza a teremtésvédelmi programban résztvevő közösségek együttműködését, a régiók összetartását, a hálózatos működés kialakítását. A látni és láttatni elvén, a programban résztvevő közösségek könnyen megtalálhatják egymást, megosztják jó gyakorlataikat, híreiket, eseményekre szóló meghívásaikat és beszámolóikat. Közösségi szerepvállalásuk meghatározásáról szabadon döntenek, és ennek a vállalásnak függvényében lehetnek aktív kezdeményezők vagy éppen nyitottak megkeresések, együttműködési gyakorlatok kialakításának tekintetében. A programban résztvevőknek lehetőségük van segítséget és támogatást kérni és nyújtani.

Az Ararát Teremtésvédelmi Munkaág a programban résztvevő közösségek részére igyekszik minél személyre szabottabb formában segítséget nyújtani, és a közösségek közötti kapcsolatteremtést regionális és országos szinten is támogatni a közösségek delegáltjainak biztosított képzésekkel, találkozókkal és kommunikációs tér felkínálásával.

A programba jelentkezés feltétele a szervezeti egység, közösség jogszerű döntéshozó szervének csatlakozási határozata. A csatlakozási döntéssel a közösség alapvetően vállalást tesz arra, hogy elköteleződik teremtésvédelmi célok megvalósítására. Vállalja, hogy istentiszteleti alkalmain rendszeresen – legalább havonta egyszer – imádkozik a teremtett világért, minden évben megünnepli a Teremtés hetét és rendszeresen – legalább évente egyszer – megosztja a jó gyakorlatait.

Ezen túlmenően teremtésvédelmi céljait és programját minden közösség maga határozhatja meg és állíthatja össze, annak függvényében, hogy mire van lehetősége, mit tud és mit szeretne vállalni. A közösségek lehetőségeik és adottságaik figyelembevételével mérlegelhetik az egyes területeken végzett munka intenzitását, és választhatnak különböző utakat a programjaik megvalósítására.

Ilyen területek és témakörök, hogy a közösségek életében milyen formában jelenik meg a teremtésvédelem szempontja a tevékenységeikben és együttléteiken (közösségi alkalmakban, lelkiségben). A közösség helyi szintű elköteleződésben és globális vonatkozásokban mit tud megvalósítani a teremtésvédelem ügyei közül (lokális és globális elköteleződés). Milyen hozzáállásra bátorítja a közösség tagjait és azokat, akiket különböző kommunikációs csatornáin keresztül megszólít (attitűd, szemléletformálás). A közösségek tulajdonában lévő épületekkel, építményekkel és helyekkel hogyan gazdálkodik, azoknak környezetkímélő, hatékonysági szempontú korszerűsítése, illetve fenntartásuknak fogyasztásoptimalizált módja miként jelenik meg. A közösségek tulajdonában lévő földterületekkel hogyan gazdálkodik. Mennyiben jelenik meg az ökológiai diverzitás, és a természet védelme a földterületeken való gazdálkodás tervezésénél, megvalósításánál.

A közösségi szerepvállalás, a teremtést óvó vállalások és elköteleződés mértékétől függően, a közösségek öt különböző modulból választhatják részvételüket a programban. A közösségek a kiválasztott modulnak megfelelő programterv összeállítását követően egy-egy modul arculati elemeit maguk is jogosultak használni. (Feltűntethetik elektronikus kommunikációs felületeiken, levelezésben, hirdetményeikben.)

A modulok szimbólumai bibliai növények: Mustármag, Mező Lilioma, Szőlővessző, Fügefa és Libanoni Cédrus. A növények mindegyike szép, a maga nemében mindegyik teljes, és fontos bibliai üzenetet hordoz. Ezek a „növényi” modulok kereteket adnak, mely kereteken belül megfogalmazott teremtésvédelmi program a közösség egyedi vállalása. Az egyes modulokhoz tartozás elsősorban a közösségi szerepvállalás és elköteleződés mértékének függvénye.

Minden csatlakozó közösség induló Mustármag, mellyel igazi remény hordozói: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32)

Bátorítjuk és hívjuk egyházközségeinket, hogy az őszi időszakban, amikor a Teremtés hete ünneplésére is készülünk, és figyelmünket ez okból is a teremtett világ értékei felé fordítjuk, gondolják meg a csatlakozás lehetőségét, és ültessük el együtt, országos evangélikus összefogásban a remény közösségeinek mustármagjait.  

További részletek a programról, működéséről és jelentkezésről új honlapunkon elérhetőek: http://meet.lutheran.hu